Olgu Arşivi

OLGU ARAMA

OLGU ARŞİVİ

Olgu Başlığı

Yazar

Tarih

Kraniyofarenjiyoma

Klinik prezentasyon: Baş ağrısıMR inceleme;  Axial precontrast T1 VIBE, axial precontrast CISS, axial T2, STIR, axial postcontrast CISS, axial postcontrast T1 VIBE

Dr. Mehmet Emin Adin

06.01.2020

40 Yaş ve 43 yaş Kadın olgu. Olgu 1: Baş ağrısı komorbid durum yok. Olgu 2: Baş ağrısı, Takipte Chron hastası. Axial precontrast T1A (infratentoryal düzey ve bazal gangnlionlar seviysesinden ayrı ikişer kesit).

Dr. Mehmet Emin Adin

04.02.2020

Brankial kleft kisti tip 2

58 yaşında, erkek hasta, boyun sağ yarısında ele gelen şişlik nedeniyle başvurdu.

Dr. Gül Hatipoğlu, Dr. Nimet Akın

07.03.2020

Sol ventriküler nonkompaksiyon kardiyomiyopatisi

Nefes darlığı ile acile başvuran ve dekompanse kalp yetmezliği, atrial fibrilasyon ve taşikardi nedeniyle servise yatırılan hastaya yapılan ekokardiyografide  sol ventrikülde dilatasyon ve biventriküler trabekülasyon artışı görülen hastaya yapılan kardiyak MRG incelemesinde bulgular aşağıdaki gibidir.

Dr.İlkay ÇAMLIDAĞ

22.05.2020

jel kaçağı ve eşlik eden mukosel benzeri meme kitlesi

5 yıl önce memeye augmentasyon mamoplasti uygulanmış memede ele gelen hafif sert kıvamlı, zamanla büyüyen ve ağrılı kitle yakınmasıyla başvuran 37 yaşında kadın hasta

Dr. Işıl BAŞARA AKIN

01.06.2020

Lenfangiom

Nonspesifik karın ağrısı nedeniyle yapılan acil US  sonrasında gerçekleştirilen BT incelemede sol anterior pararenal alanda düşük yoğunlukta, homojen görünümde, kalsifikasyon içermeyen, yaklaşık 15x4.5cm (KKxTR)boyutlarında ,iyi sınırlı yer kaplayıcı oluşum saptanan 50 yaşında kadın olgunun

Dr. Fuldem Mutlu

07.07.2020

Tüberküloz prostatiti

Son 2 aydır giderek artan bacaklarda güçsüzlük, ağrı, son 1 haftadır ara ara olan bilinç bulanıklığı, ateş ve idrar yaparken zorlanma nedeni ile yapılan üriner US’de prostat bezinde heterojenite saptanması nedeni ile multiparametrik prostat MR görüntüleme gerçekleştirildi.

Dr. Diğdem KURU ÖZ

06.08.2020