Olgu Arşivi

OLGU ARAMA

OLGU ARŞİVİ

Olgu Başlığı

Yazar

Tarih

İnferiora Yer Değiştirmiş Flap-Kanat Mediyal Menisküs Yırtığı

27 yaşında erkek olgu. Sağ dizde ağrı şikayeti mevcut.

Berna DİRİM METE

07.01.2016

Septik-embolik Ensefalit

Mitral valv prolapsusu olan olguya profilaksi yapılmadan diş teli takılmasını takiben gelişen ateş, genel durum kötüleşmesi ve bilinç bulanıklığı gelişmesi üzerine acil servise başvurmuş ve beyin MR görüntülemesi yapılmıştır.

Dr. Gizem TİMOÇİN, Dr. Ayşe ARALAŞMAK

02.02.2016

Gelişimsel Venöz Anomali ile ilişkili serebellar Kavernöz Anjiom

6 aydır devam eden progresiv baş ağrısı, baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayetleri ile nöroloji kliniğine başvurdu. Kontrastsız beyin BT’sinde sağ serebellar hemisferde hiperdens lezyon teşhis edilmesi üzerine lezyonun ayırıcı tanısı için ileri MR görüntüleme yapıldı.

Dr. Hayri OĞUL

01.03.2016

Embriyonel Rabdomiyosarkom

idrarından kan gelmesi şikayeti var. İdrar çıkışı giderek azalmış. Dış merkezden bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikleri yapılmış olarak hastanemiz acil servisine başvurdu. Hasta bölümümüzde yapılan ultrasonografi tetkiki ve dış merkezde yapılan BT ve MRG tetkikleri ile birlikte değerlendirildi.

Altan Güneş, Dr. Berna Oğuz, Dr. Nursun Özcan, Dr. Mithat Haliloğlu

04.04.2016

Hemanjiom

Yüz estetiği için Plastik Cerrrahi bölümünden Radyoloji Bölümüne beyin ve yüz MRG için gönderilen 44 yaşındaki erkek olgu. Daha önce olgunun preseptal yumuşak doku nedeni ile operasyon hikayesi mevcuttur.

Ayşe ARALAŞMAK

01.05.2016

İliotibyal Bant Sürtünme Sendromu

20 yaşında kadın tenis oyuncusu, sol diz ağrısı şikayeti.

Dr. Berna Dirim Mete

01.06.2016

Fibrozis -> Siroz/sirotik nodüller -> HSK

59 yaşında erkek olgu karın ağrısı şikayeti mevcut.

Doç. Dr. Selma UYSAL RAMADAN

01.07.2016