Olgu Arşivi

OLGU ARAMA

OLGU ARŞİVİ

Olgu Başlığı

Yazar

Tarih

Kesişme Sendromu

Otuzdört yaşında erkek işçinin son zamanlarda şiddetlenen el bileği ve ön kol ağrısı mevcut. El bileği proksimalinde, dorsal radiyal bölgede hafif şişlik saptanan olgu MR ile tetkik edildi.

Berna Dirim METE

26.12.2015

Dövülmüş çocuk sendromu

40 günlük erkek çocuk huzursuzluk, emmede azalma, kusma, ishal ile acile başvurmaktadır.

Ayşe Aralaşmak

01.10.2015

Kolanjiosepsise bağlı endojen endoftalmitis-periskleritis

54 yaşında erkek olguya koledokolithiazis nedeni ile ERCP ile sfinkteretomi, dilatasyon, taş çıkarılması ve stent takılması işlemleri yapılmıştır.

Ayşe Aralaşmak

01.10.2015

Ortak ekstansör tendonda tendonozis ve kısmi yırtık, radyal kollateral bağda rüptür

30 yaşında erkek olgu. İki haftadır şiddetlenen, lateralde daha belirgin olan dirsek ağrısı şikayeti mevcut.

Berna Dirim Mete

01.09.2015

Adrenal tüberkülozis

59 y kadın olgu; Bulantı, kusma, anoreksi şikayeti ile başvuruyor.

Selma Uysal

01.09.2015

Pilonidal sinüs

Sakralji ve makad bölgesinde akıntı şikayeti nedeni ile başvuran 25 y erkek olguda, perianal bölgeye yönelik MR çekimi yapılmıştır.

Selma Uysal

01.08.2015

Kesişme Sendromu

Otuzdört yaşında erkek işçinin son zamanlarda şiddetlenen el bileği ve ön kol ağrısı mevcut. El bileği proksimalinde, dorsal radiyal bölgede hafif şişlik saptanan olgu MR ile tetkik edildi.

Berna Dirim Mete

01.08.2015