Olgu Arşivi

OLGU ARAMA

OLGU ARŞİVİ

Olgu Başlığı

Yazar

Tarih

Endometrioma

32 yaşında kadın hasta. Pelvik ağrı şikayeti mevcut.

01.01.2018

Gri cevher heterotopisi

Nöbet şikayeti ile  çekilen dış merkez  BT’sinde   intrakraniyel kitle olarak değerlendirilen 30 yaşında kadın hasta.

Mauricio Castillo, MD, FACR, James Scatliff Distinguished Professor of Radiology, Dr. Umut Orkun Çelebi

01.06.2018

Fokal nodüler hiperplazi

Üriner şikayetleri nedeniyle abdomen US yapılan 40 yaşında kadın hastada karaciğer kitlesi saptanmış olup, akabinde elde olunan üst batın MR tetkikinde görüntülenen karaciğer  lezyonu mevcuttur. 

Dr. Fatma KULALI

02.07.2018

İntrakonal kavernöz hemanjiom

Sol gözde zaman içerisinde artış gösteren görme kaybı ve propitozis. Kontrastlı beyin MRG’de orbita düzeyinden geçen:a. Aksiyel T1A b. Aksiyel yağ baskılı T2Ac. Aksiyel ve koronal yağ baskılı T1A post kontrast erken ve geç seriler elde olunmuştur.

Mauricio Castillo, MD, FACR - Uzm.Dr. Neslihan SÖNMEZ

02.07.2018

Soliter fibröz tümör

54 yaşında, karın ağrısı ve  şişkinlik şikayetleri olan erkek hastaya yapılan USG’de batın orta hatta, ince bağırsak ansları komşuluğunda ve ansları deplase eden kitle saptanması üzerine yapılan üst abdomen MRG görüntüleri ektedir.

Dr. Fatma KULALI

31.07.2018

Diyafizer aklazi + iskiyofemoral sıkışma

49 yaşındaki erkek hastanın sol kalçasından ayağına vuran ağrı mevcut.

Dr. Banu ALICIOĞLU

01.08.2018

Kronik Hoffa Sıkışma Sendromu

63 yaşında kadın hastanın 5-6 yıldır sağ diz ağrısı var.Sağ diz: Lateral grafi (a) / Her iki diz ön-arka grafi (b) / BT (c) / STIR koronal (d) / T1 koronal (e) / +Gd T1 yağ baskılı sagital (f)

Dr. Banu ALICIOĞLU

03.09.2018