Olgu Arşivi

OLGU ARAMA

OLGU ARŞİVİ

Olgu Başlığı

Yazar

Tarih

Pankreatik müsinöz kistik neoplazm.

Karın ağrısı nedeniyle yapılan US’de pankreasta yaklaşık 4.5cm’lik hipoekoik kitle tariflenen 60 yaşında kadın olgu.

Dr. Selma UYSAL RAMADAN

01.01.2017

Pankreatik adenokarsinom

80 yaşında karın ağrısı ve kilo kaybı ile başvuran hastada üst abdomen MR tetkiki yapılmıştır.

Dr. Selma UYSAL RAMADAN

01.01.2017

Motor nöron hastalığı

53 yaşında  yaklaşık 10 yıl önce başlayan progresif olarak yürümesi bozulan olgunun  spinal  ve  beyin MR gösterilmektedir.

Dr. Ayşe ARALAŞMAK

01.03.2017

Patellar Dorsal Defekt

16 Yaşında erkek olgu. Yaklaşık 2 yıldır sağ dizinde ağrı şikayeti var. Ağrıları son aylarda artış göstermiş. Travma öyküsü yok.

Dr. Hayri OĞUL

01.04.2017

Granülomatöz Mastit

36 yaşında kadın hastaya ait meme manyetik rezonans görüntüleri verilmiştir. Uygulanan medikal tedavilere rağmen olgunun kısa takiplerinde lezyonlarda regresyon saptanmamıştır.

Dr. Irmak DURUR SUBAŞI

01.05.2017

Crohn hastalığı

23 yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayeti var.

Doç. Dr. Selma UYSAL RAMADAN

01.06.2017

Diafragmatik Mezotelyal Kist

28 yaşında kadın hasta sağ üst kadranda ağrı şikayeti mevcut. Ateş, halsizlik ya da kilo kaybı yok. Fizik muayene bulguları normal. Yapılan ultrasonografik incelemede karaciğer sağ lob posterior kesim düzeyinde lentiform şekilli kistik lezyon izlenmiş. İntra -ekstrahepatik ayrımı net yapılamamış.

Dr. Ali Devrim KARAOSMANOĞLU

01.07.2017