Olgu Arşivi

Hipofarinkste Hemanjiyom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  39, Yaş kadın
 • Tanı

  Üst satır: Aksiyal T2AG, Pre ve postkontrast aksiyal TlAGAlt satır: Ko ro naI STIR ve sagittal T2AGHipofarinkste ağırlıklı olarak sağda, sağ aryeepiglottik fo ld-piriform sin üs düzeyini dolduran, içerisinde milimetrik sinyalsiz alanlar da izlenen (oklar), IV Gad. enjeksiyonu ile heterojen kontrastlanan lobüle-d üzgün konturlu kitle lezyonu izlenmektedir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  14/01/2013

MR BULGULARI

Nefes darligi ve yutma güçlügü olan 39 yasinda kadin hastaya boyun MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Hipofarinkste Hemanjiyom

En sık görülen baş-boyun tümörlerinden olan hemanjiyomlar genellikle çocukluk çağında görülmekle birlikte erişkin yaşlarda da saptanabilirler. Larinks hemanjiyomlarından sık görülen infantil tip genellikle su bglottik yerleşimlidir. Nadir görülen erişkin formu ise genellikle supraglottik ya da glottik yerleşim gösterir ve sıklıkla kavernöz tiptedir. Disfaji, disfo ni ve nefes darlığı sık görülen sem ptomlardır. MRG'de larinks hemanjiyomları oldukça yüksek sinyal özelliğinde olup sıklıkla kuwetli ve heterojen kontrastlanma gösterirler. Lezyon içerisinde flebolitlere işaret eden sinyalsiz odakların görülmesi kavernöz hem anjiyom /vasküler malformasyon tanısında yardımcıdır. 

Olgumuz cerrahi sonrası histopatolojik olarak hemanjiyom tanısı almıştır.

KAYNAKLAR

1. Becker M, Burkhardt K, Dulguerov P, Allal A. Imaging of the larynx and hypopharynx. Eur J Radiol 2008; 66:460 479. 

2. Akhtar S, Shamim AA, Ghaffar S, Ahmed MS, Ikram M. Adult laryngeal haemangioma; a rare entity. J Pak Med Assoc 2012; 62:173- 174.

3. İriz A, Durmaz E, Akmansu ŞH, Dağlı M, Albayrak L, Eryılmaz A. Vocal cord hemangioma; a rare localization in adults. TurkJ Med Sci 2009; 39:305-307.

MR GÖRÜNTÜLERİ