Olgu Arşivi

Aksesuar Karaciğer Lobu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  55, Yaş erkek
 • Tanı

  Karaciğer sol lob lateral seğmen; komşuluğunda karaciğer ile dar bir bağlantısı olan, tüm sekanslarda karaciğer ile izointens izlenen nodüler lezyon.
 • Yazar

  Zeynep Bekin
 • Tarih

  31/03/2014

MR BULGULARI

55 yasinda erkek hasta, siroz nedeniyle takipte, rekürren karin agrisi sikayeti.

TARTIŞMA

Aksesuar Karaciğer Lobu

-Aksesuar karaciğer lobu çok nadir görülen bir konjenital anomalidir.

-Genelde hastalar asemptomatiktir. Postmortem veya insidental olarak saptanırlar.

-Genellikle safra kesesi fossasında izlenir veya karaciğere ince bir pedikülle bağlı olarak izlenir.

-Tüm sekanslarda karaciğer ile aynı intensitede izlenirler.

-Aksesuar lob pedinküllü ise torsiyone olabilir. Ayrıca bu lobda tümör de gelişebilir.

KAYNAKLAR

-Kostov DV, Kobakov GL. A large accessory liver lobe. HPB 2011; 13(10): 757

-Friedman PS, Solis-Cohen L, Levine S. Accessory lobe of the liver and its significance in roentgen diagnosis. AJR 1947;57:601-603

-Singh R. Hypoplastic Left Lobe of Liver with Accessory Caudate Lobe. Case Rep Med 2013; 604513.

-Sangüesa C, Esteban MJ, Gomez J, Cotina H. Liver accessory lobe torsion in the infant. Pediatr Radiol 1995; 25:153 154

MR GÖRÜNTÜLERİ