Olgu Arşivi

İntrakranyal Hipotansiyon Sendromu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  24, Yaş kadın
 • Tanı

  Postkontrast sagital (A, B), aksiyal (C) ve koronal (D, E) T1A kesitlerde durada diffüz kalınlaşma ve kontrast tutulumu izlenmektedir. Serebellar tonsiller foramen magnum alt kenarına kadar gelmiş ancak belirgin bir herniasyon göstermemiştir. İntraaksiyal ya da leptomenengial kontrastlanma olmamıştır. Kontrastlı MR venografide(F) dural sinüslerde distansiyon mevcuttur.
 • Yazar

  Emray Akkoç
 • Tarih

  28/07/2011

MR BULGULARI

Bir hafta önce epidural anestezi ile dogum yapmis olan 24 yasindaki hastada ani gelisen diplopi nedeniyle MR incelemesi yapiliyor

TARTIŞMA

İntrakranyal Hipotansiyon Sendromu

İntrakranial hipotansiyon sendromu, BOS kaçağı sonucu intrakranial basıncın azalmasına bağlı olarak gelişen, tipik klinik ve radyolojik bulguları olan bir sendromdur. Primer (Spontan İntrakranyal Hipotansiyon -SIH) ya da sekonder (duranın ponksiyonu ya da cerrahi sırasında zedelenmesi) olabilir. SIH’da duranın doğumsal nedenlerle zayıflığı ve eşlik eden önemsiz travma sonucu BOS kaçağı gelişir.

Lomber ponksiyon, epidural anestezi sırasında duranın yanlışlıkla ponksiyonu, spinal ve kranyal cerrahi intrakranyal hipotansiyona yol açabilir. Ayakta durma ile belirginleşen ve yatınca düzelen postural - ortostatik başağrısı tipik bulgudur. 6. Kranyal sinir felcine bağlı diplopi, fotofobi, bulantı, kusma, işitme ve tat almada değİŞİinkIer, yorgunluk ve mental konfüzyon eşlik edebilen diğer bulgulardır.

Tanıda en önemli yöntem olan kontrastlı MR, BOS basıncı ölçümünden önce yapılmalıdır. MR’da diffüz nonnodüler pakimeningeal kontrastlanma izlenir. BOS basıncının azalması sonucu intrakranyal karı hacmi artar; venöz sinüslerde distansiyon görülür. Pakimeninksde (durada) karı beyin bariyeri daha gevşek olduğu için artan kan hacmi ile beraber durada konjesyon - kontrastlanma izlenir. Kan beyin bariyeri sağlam olan Ieptomeninkslerde ise kontrastlanma olmaz. MR'da ayrıca subdural hematom ve beynin aşağı yer değiştirmesi görülebilir.

Kronik olgularda ise sarkık beyin (sagging brain) görünümü ortaya çıkar. Diffüz duraI kontrastlanmanın ayırıcı tanısında geçirilmiş kranyospinal cerrahi gİrİŞim, menenjit, ansefalit, granulomatöz enfeksiyonlar ve meningeal karsinomatozis dÜŞÜnÜIebilir. Tedavide yatak istirahatı, sıvı alımıın artırılması, kafein gibi yöntemler başarısız olursa epidural kan yaması (blood patch) denenebilir. Çoğu olgu semptomatik tedaviden yarar sağlar. 

KAYNAKLAR

1) Megdad Zaatreh, Alan Finkel. Spontaneous Intracranial Hypotension. South Med ı. 2002;95(11)

2) R. Forghani, R.I. Farb. Diagnosis and temporal evolution of signs of intracranial hypotension on MRI of the brain. Neuroradiology; 50(12):1025-1034.

MR GÖRÜNTÜLERİ