Olgu Arşivi

Non-Hodgkin Lenfomaya bağlı bilateral Lakrimal bez Tutulumu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  65, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim Altyazıları:A)T2A koronal, B) TlA aksiyal, C) Postkontrast T1A koronal veD) Postkontrast T1A aksiyal kesitlerde her iki Iakrimal bezde boyut artışı ve post kontrast görüntülerde uniform ve orta derecede boyanma izlenmektedir
 • Yazar

  Canan Altay
 • Tarih

  17/10/2011

MR BULGULARI

65 yasinda erkek hastada son 1 yildir her iki göz kapagi arka dis kisminda agrisiz sislik yakinmasi mevcuttu

TARTIŞMA

NON-HODG KIN LEN FOMAYA BAGLI BILATERAL LAKRIMAL BEZ TUTULUMU

Non-Hodgkin Lenfoma (NHL), Hodgkin hastalığına kıyasla daha sık ekstranodal tutuluma neden olan sistemik malign bir hastalıktır. Lakrimal bezde tutulum en sık marjinal zone B hücreli lenfoma alt tipinde görülür (1). Orbital kitlelerin % 10’ unu lenfoma oluşturur. Lenfomaya bağlı tutulumların ise 2/3' ü lakrimal gland tutulumu ile seyirlidir (2) Klinik bulgular; ağrısız şişlik, egzoftalmus, göz kuruluğu ve bulbus okuli basısı nedeniyle görme kusurları olarak sayılabilir.

Radyolojik olarak NHL lakrimal gland tutulumunun ayırıcı tanı listesinde sarkoidoz, granülomatöz hastalıklar, inflamtuar pseudotümör, lakrimal bezin primer malign (en sık adenoid kisitk karsinom) ve benign kitleleri (en sık pleomorfik adenom) ve diğer Ienfoid tümörler (benign Ienfoid hiperplazi, atipik Ienfoid hiperplazi) sayılabilir (3). Sarkoidoz bilateral lakrimal gland tutulumuna neden olan en sık hastalıklardan birisidir. Olguların % 80’inde orbita tutulumu izlenir, üveit en sık tutulum şeklidir, lakrimal gland tutulumu sıktır (4).

KAYNAKLAR

1- Galieni P, Polito E, Leccisotti A et all. Localized orbital lymphoma. Haematologica 1997; 82:436-439.

2- Akansel G, Hendrix L, Erickson BA et all. MRI patterns in orbital malignant lymphoma and atypical lymphocytic infiltrates. EurJ Radiol. 2005;53:175-81.

3- Jung WS, Ahn KJ, Park MR et all. The radiological spectrum of orbital pathologies that ınvolve the lacrimal gland and the lacrimal fossa. KoreanJ Radiol 2007;8:336-342.

4- Koyama T, Ueda H, Togashi K et all. Radiologic manifestations of sarcoidosis in various organs. RadioGraphics 2004; 24:87-104.

MR GÖRÜNTÜLERİ