Olgu Arşivi

Elastofibroma Dorsi

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  57, Yaş kadın
 • Tanı

  A. Aksiyal TlAGB. Aksiyal yağ baskılı TZAG Bilateral skapula inferioru seviyesinde, serratus anterior (çizgili oklar) kasları altında yerleşim gösteren, T1 ve yağ baskılı TZAG'lerde kaslar ile benzer intesitede, yağ baskısız T1AG’Ierde yağ dokuya işaret eden hiperintensiteler (oklar) içeren yumuşak doku lezyonları (açık oklar) kaydedilmiştir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  01/10/2012

MR BULGULARI

57 yasinda kadin hasta yaklasik 1 yildir devam eden her iki omuz altinda sislik ve agri yakinmasi ile basvurdu. Fizik muayenede bilateral skapula altinda ele gelen yumusak doku kitleleri saptanmasi üzerine lezyonlara yönelik MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Karakteristik olarak infraskapüler bölgede, serratus anterior ve Iatissimus dorsi kaslarının derininde yerleşim gösteren benign fibroproliferatif yumuşak doku kitlesidir. %1'den daha az olguda iskial tuberosit, olekranon komşuluğu ya da toraks duvarı gibi atipik yerleşim tanımlanmıştır.

Bilateral olabilir ve bilateral olması elastofibroma dorsi tanısını güçlendirir. Sıklıkla yaşlı kadınlarda görülmekte olup ortalama yaş 65-70 olarak bildirilmektedir. Görüntüleme yöntemleri ile tanı alan olgularda prevalans 962 olmakla birlikte otopsi serilerinde %24’e kadar çıkmakta olup aradaki farkın görüntülemede saptanamayan küçük Iezyonlardan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Sıklıkla asemptomatik olmakla birlikte skapula hareketi ile ağrı ya da çıtlama gibi yakınmalar olabilir. Semptomatik olgularda cerrahi rezeksiyon uygulanır. Klasik yerleşimde radyolojik tanı kolaydır. Fibroelastik doku nedeniyle MRG’de Tl ve T2AG'lerde genellikle kas dokusu ile izointens olup arada Iineer-körvilineer tarzda yağ dokuları izlenir. Kitle enkapsüle olmamakla birlikte kenarları nispeten iyi sınırlıdır. Kontrastlı çalışmalarda değişik oranlarda kontrastlanma bildirilmektedir. Görüntüleme bulguları oldukça karakteristik olmakla birlikte ayırıcı tanıda desmoid tümör, hibernom, nörofibrom ve Iiposarkom göz önünde bulundurulmalıdır. Olgumuz opere edilmiş ve elastofibroma dorsi tanısı histopatolojik olarak doğrulanmıştır.

KAYNAKLAR

1. Ochsner JE, Sewall SA, Brooks GN, Agni R. Best cases from the AFIP: Elastofibroma dorsi. Radiographics 2006; 26:1873-1876.

2. O'Sullivan P, O'Dwyer H, Flint J, Munk PL, Muller N. Soft tissue tumours and mass-like lesions of the chest wall: a pictorial review of CT and MR findings. BrJ Radiol 2007; 80:574-580.

3. Coskun A, Yildirim M. Bilateral elastofibroma dorsi. Ann Thorac Surg 2011,- 92:2242-2244.

MR GÖRÜNTÜLERİ