Olgu Arşivi

Kor Triatriyatum Dekster

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  48, Yaş kadın
 • Tanı

  Üst sıra: 4 oda aksiyal görüntüler (sine animasyon ve statik görüntü)Alt sıra: Sağ ventrikül inflow (2 oda) görüntüSağ atriyumda taban bölümünden başlayan ve sağ atriyumu kısmen iki kompartmana ayıran oblik-vertikal seyirli inkomplet membran izlenmektedir (açık oklar).Aksiyal görüntülerde atriyal septumun (düz ok) yanı sıra inferior sinüs venosus tip ASD (kesik çizgili ok) ve parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi (köşeli ok) izlenmektedir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  25/11/2013

MR BULGULARI

48 yasinda kadin hasta, sinüs venosus tip ASD ve pulmoner venöz dönüs anomalisi mevcut.

TARTIŞMA

Kor triatriyatum dekster, sağ atriyumun komplet ya da inkomplet bir membran ile ikiye kaviteye bölünmesidir.
Klinik prezentasyon, bölünme derecesine göre değişkenlik gösterir. Atriyal septal defekt (ASD), pulmoner venöz dönüş anomalileri ve tavansız koroner sinüs gibi kardiyak anomaliler ile birlikteliği sıktır. Kor triatriyatum sinister adı verilen sol atriyal varyantı daha yüksek prevalansa sahiptir. Atriyumu bölen membran kardiyak MRG'de en iyi transvers görüntülerde izlenir.

KAYNAKLAR

1. KesseI-Schaefer A, Linka A, Pretre R, Buser P. Inferior sinus venosus defect associated with incomplete cor triatriatum dexter and patent foramen ovale. Eur ] Echocardiogr 2006; 7:239-242.

2. Joe BN, Poustchi-Amin M, Woodard PK. Case 56: cor triatriatum dexter. Radiology 2003; 226:701-705.

3. Steen H, Merten C, Lehrke S, Lossnitzer D, Giannitsis E, Katus HA. Two rare cases of left and right atrial congenital heart disease: cor triatriatum dexter and sinister. Clin Res Cardiol 2007; 96:122-124.

4. Maroules CD, Bhasin M, Sposato J, Whiting E, Mitchell E. Evaluation of cor triatriatum dexter with use of 64-slice multidetector computed tomography. J Cardiovasc Comput Tomogr 2010; 4:281-283.

MR GÖRÜNTÜLERİ