Olgu Arşivi

Primer Sinoviyal Kondromatozis

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  24, Yaş erkek
 • Tanı

  A. SE T1 sagitalB, C ve D. Yağ baskılı proton dansite koronal, aksiyal ve sagital E. Letral ve ön-arka radyogramlarAyak bileğinde, büyük bölümü tibiotalar eklem aralığı anterioruna yerleşmiş, çok sayıda 1 cm'den küçük birbirleriyle hemen hemen eşit şekil ve büyüklükte nodüler yapı izlenmektedir. Nodüllerin kalsifiye olmamış kesimleri yüksek T2 sinyalleridir.Bazı nodüllerde halka ve ark tarzında kalsifikasyon, bazılarında ise tam ossifikasyon mevcuttur. Tibiatalar eklemde sıvı artışı ve sinoviyumda kalınlaşma ve düzensizlik izlenmektedir.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  14/02/2012

MR BULGULARI

Ayak bileginde kronik agri yakinmasi olan 24 yasinda erkek hasta

TARTIŞMA

Primer sinovial kondromatozis; eklem, tendon kılıfı ya da bursaların subsinovial dokusunda hyalalin kıkırdak nodüllerin oluşturduğu az görülen benign neoplastik bir süreçtir. Kıkırdak nodüller, sinoviumdan ayrılarak kalsifiye ve ossifiye olurlar ve multipl intraariküler osteokondral serbest cisim ortaya çıkar.

Bütün nodüller ossifiye olmaz; bu yüzden sinoviyal osteokondromatozis yerine sinovial kondromatozis terimi kullanılır.

Sekonder sinoviyal kondromatozisde ise mekanik ya da enflamatuar olaylara bağlı olarak eklem kıkırdağı koparak intraartiküler kompartmana geçer.

Primer sinoviyal kontromatozis yaşamın 3-4. onyılında ve erkeklerde daha sık görülür. Hastalar ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığından yakınır.

Patolojik olarak 3 evresi vardır;

1) Başlangıç evresi: Sinoviyumda kıkırdak metaplazisi ve kıkırdak nodüllerin oluşumu,

2) Geçiş Evresi: Nodüllerin sinoviyumdan ayrılarak eklem içerisine geçişi.

3) İnaktif Evre: Sinovial proliferasyonun gerilemesi. İntraartiküler osteokondral cisimler eklem aralığında kalır, zamanla büyüyebilir. Daha çok büyük eklemler tutulur. En sık diz eklemi, sonra disek, omzu eklemleri etkilenir. Ayak bileği tutuluşu nadirdir. Bursa ve tendon kılıflarda da az olarak izlenebilir. Direkt grafi ve BT'de görünüm kalsifikasyon ve ossifikasyon derecesine göre değişir. Kalsifikasyon olmadığında eklem çevresinde yumuşak doku kitlesi, komşu kemiklerde erozyon ve sekonder osteoartitik değişiklikler görülebilir. Nodüllerin halka ve ark tarzında kalsifikasyonu tipiktir. Nodüller tamamen ossifiye olabilir.

MR bulguları sinovial prliferasyonun dereceine, nodüllerin kalsifikasyon - ossifikasyonuna bağlıdır. En sık görünüm, çok sayıda kıkırdak sinyal özelliği içeren (orta-düşük T1 ve yüksek T2 sinyali) nodül varlığıdır. Kalsifiye nodüller çıkarılır; sinaviyektomi de yapılabilir.

Malign dejenerasyon (kodrosarkom) nadirdir.

Ayırıcı Tanı:

- Sekonder kondromatozis: daha yaşlı hastalarda görülür, genellikle ileri osteoartroz eşlik eder, nodüller daha az sayıda ve birbirilerinden farklı boyutlardadır. (primer form ise daha gençlerde görülür, artroz bulguları yoktur, nodüller çok sayıda be birbirlerine hemen hemen eşit büyüklüktedir.)

- Pigmente villonodüler sinovit: Daha konfluen kitleler, MR'da diffüz düşük sinyal

- Sinovial hemanjiom

- Lipoma arboresens: tipik yağ sinyali

- Sinoviyal kondrosarkom: eklem dışına uzanan yumuşak doku kitlesi, metastaz.

KAYNAKLAR

1) Radiopeaedia.org

2) Mark D. Murphey, Jorge A. Vidal, Julie C. Fanburg-Smith, Donald A. Gajewski. Imaging of Synovial Chondromatosis with Radiologic- Patholohic Correlation. Radiographics, September-October 2007;1465-1487

3) Dworak DP, McGuire MH. Primary Synovial Osteochondromatisis in the Ankle: A Case Report Am J Orthop. 2011;40(5):E96-E98

MR GÖRÜNTÜLERİ