Olgu Arşivi

Karaciğer sol lobda lateral segmentinde yerleşmiş klasik hemanjiom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  43, Yaş kadın
 • Tanı

  a-T2a yag baskısız görüntüde çevre parankime göre hiperintensb- ağır T2a görüntülerde BOS'a yakın yüksek intensitedec-iç faz ve d- dış faz görüntülerde baskılanma göstermiyore-T1a yağ baskılı görüntüde çevre parankime göre hipointens iv Gd enjeksiyonu sonrası T1 ağırlıklı yağ baskılı görüntülerde erken arteriyal (f), geç arteriyal (g) fazda noduler çevresel kesintili kontrastlanma izleniyor.iv Gd enjeksiyonu sonrası T1 ağırlıklı yağ baskılı venöz (h) ve denge (j)fazındaki görüntülerde kontrastlanma santrale doğru ilerliyor.
 • Yazar

  Selma Uysal
 • Tarih

  23/09/2014

MR BULGULARI

43 yaşında kadın olguda US’de karaciğerde hipoekoik kitle tanımlanmış ve karaciğer dinamik MR tetkiki istenmiştir.

TARTIŞMA

Karaciğerin en sık görülen iyi huylu neoplazmıdır (K>E). Karaciğerde sağda daha çok sıklıkla olmakla birlikte her yerde yerleşebilir.

Sıklıkla (%60'ın üstünde) çok sayıda ve periferal yerleşimlidir Genelde rastlantısal saptanır.

Hemanjiomlar genelde düzgün, keskin sınır veren ve homojen iç yapıda lezyonlardır.

Lezyon boyutu arttıkça iç yapı heterojenleşir. Boyutu 5 cm üzerinde ise dev hemanjiom olarak adlandırılır.

Hemanjiom kontrast/gürültü oranı diğer karaciğer lezyonlardan daha fazladır ve bu özellikle T2a sekanslarda daha belirgin hale gelir.

T1a sekanslarda hipointens iken, ağır T2a sekanslarda genelde BOS'dan hafif daha az olmakla birlikte belirgin hiperintens (ampul bulgusu)izlenir.

İv Gadolinyum enjeksiyonu sonrası elde edilen dinamik incelemede 

- Lezyon boyutu 1- 1.5cm'den büyük olanlarda arteriyal fazda başlayan kesintili periferal noduler-globuler kontrastlanma, ilerleyen fazlarda progresif olarak santrale doğru ilerler. Lezyon genelde çekim hangi fazda ise o fazın damarları ile benzer sinyal intensite gösterir. Geç fazlarda(5-15 dk) kalıcı homojen kontrastlanma veya periferal yıkanma gösterir. 

- Lezyon boyutu 1-1.5 cm altında olanlarda sıklıkla hızlı homojen uniform kontrastlanma (flash filling) görülür. 

Gd-BOPTA ile bir saat sonra elde edilen hepatobiliyer faz tanıya yardımcı değildir. 

MR ile 1cm'den büyük boyutlardaki hemanjiomları saptamada 90 sensitif, %92 spesifiktir.

KAYNAKLAR

1) RadioGraphics 2004; 24:367-385

2) RadioGraphics 2009; 29:385-402

3) RadioGraphics 2000; 20:379-397

4) AJR 2008; 190:1018-1027

MR GÖRÜNTÜLERİ