Olgu Arşivi

Tuberkulom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  56, Yaş erkek
 • Tanı

  A. TSE T2 aksiyal.B. FLAIR T2 aksiyalC. TSE T1 aksiyal, D, E ve F. postkontrast TSE T1 koronal, sagital ve aksiyal kesitlerde sağ trigon komşuluğunda, yaklaşık 3x4 cm boyutlu intraaksiyal yer kaplayan lezyon mevcuttur. T1AG ve T2AG'de gri cevhere göre izointens olan lezyon yoğun halka tarzında kontrast tutmuştur. Kontrastlanan halka kalın ve yer yer nodüler görünümdedir. Lezyon çevresinde digital ödem vardır.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  22/08/2011

MR BULGULARI

Denge ve yürüme bozuklugu olan, 4 yildir Parkinson tedavisi gören 56 yasinda erkek hasta

TARTIŞMA

Santral sinir sistemi tüberkülozu sıklık sırasına göre tbx menenjit, intrakranial tüberkülom ve tbc absesi olarak karşımıza çıkar.

Erişkinlerde genellikle supratentoryal yerleşimli olup en sık frontal ve paryetal bölgeler etkilenir. Tek ya da çom sayıda olabilirler. Klinik prezentasyonu tbc memenjitten daha gizlidir. En yaygın semptom ve bulgular baş ağrısı, epileptik nöbetler, fokal nörolojik defistler ve papil ödemidir. Yüksek ateş eşlik edebilir.

T1AG'de gri cevher ile izointensdir; santralinde kazeifikasyonu temsil eden hiperintensite olabilir.

T2AG'de gri cevher ile izointensdir; ya da gliozis ve monosit infiltrasyonunu gösteren hipointensite olabilir.

Daha çok halka tarzında, daha az solid kontrast tutar.

Ayırıcı tanıda; multipl lezyon varlığında: diğer enfeksiyonlar (fungal enfeksiyonlar, sistiserkoz, toksoplazmozis), sarkoidoz gibi diğer granülomatöz hastalıklar, multisentrik primer neoplazmlar, lenfomave metastatik lezyonlar akılda tutulmalıdır. Soliter tüberkülom olguları yüksek grade'li glial tümör ve soliter metastaz'la karışabilmektedir; böyle olgularda stereotaksik biyopsi yapılmalıdır.

Klinik seyir ve nörogörüntüleme yöntemlerindeki benzerlikler nedeniyle yüksek grade'li glial tümör ya da soliter metastaz düşünülen olguların ayırı tanısında tuberkulom da düşünülmelidir.

KAYNAKLAR

1) Kocabıçak E, Aydın K, Çokluk C, Aras M, Alıcı Ö. Yüksek Evreli Glial tümör Benzeri İntrakranial tüberkülom: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2011, Cild: 21, Sayı: 1, 49-52.

2) Wasay M, Kheleani BA, Noolani MK, et al. Brain CT and MRI findings in 100 consecutive patients with intracranial tuberculoma. J Neuroimaging. 2003 Jul; 13(3):240-7

MR GÖRÜNTÜLERİ