Olgu Arşivi

Soliter fibröz tümör

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  43, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1 : Kontrastlı sagittal (A), koronal (B) ve aksiyel (C) BT görüntülerinde sağ T8 nöral foramende ekspansiyona(siyah ok) ve spinal kordda kompresyona neden olan kas dokusu ile benzer dansitede kitle (beyaz ok) görülmektedir.Resim 2 : Aksiyel T2 A (A), yağ baskılı T1A (B) ve kontrastlı T1A torakal vertebra görüntülerinde nörol foramende ekpansiyona spinal kordda kompresyona neden olan T2 A hipointens, T1A izo-hiperintens homojen yoğun kontrastlanan kitle (ok) görülmekte.Resim 3 : Sagittal T2 A (A), yağ baskılı T1A (B) ve kontrastlı T1A torakal vertebra görüntülerinde spinal kordda kompresyona neden olan , T2 A hipointens, T1A izo-hiperintens, homojen yoğun kontrastlanan kitle (ok) görülmekte.
 • Yazar

  Recep Sade
 • Tarih

  02/02/2015

MR BULGULARI

43 Yaşında erkek olgu. 3-4 aydır devam eden alt ekstremitede güçsüzlük şikayeti nedeniyle beyin cerrahisi polikliniğine başvuruyor.

TARTIŞMA

SOLİTER FİBRÖZ TÜMÖR

Spinal kitle lezyonlarının ayırıcı tanısında schwannom ,menenjiom, metastaz, nörofibrom,paragangliom, lipom ve kistik lezyonlaryer almaktadır. Spinal tümörlerin %5-10 u intramedullar, % 35- 45 i ekstramedullar intradural ve %50 60'ı ekstra medüller ekstradural yerleşimlidir. En sık menenjiomlar ve sinir kılıfı tümörleri görülür.

Spinal menejiomlar %80 torakal,%15 servikal yerleşimlidir. BT; izo-hafif hiperdens görülürler, hiperostosis yapabilirler, kalsifikasyon içerebilirler MRG; iyi sınırlı homojen kontrastlanan lezyonlardır, dural tail bulgusu gösterirler T1A da izo hipo heterojen, T2A da izo-hafif hiperintens görülürler. Orta derece homojen kontrastlanırlar.

Sinir kılıfı tümörleri ( spinal schwannom, nörofibrom, ganglionörom)

BT; hipo-hiperdens görülürler, nöral foramende ekspansiyona ve kemik erozyonuna neden olurlar. Dumbbell bulgusu (ekstradural olanlarda) gösterebilirler.

MRG:1: T1A %75 izo, %25hipo, T2A > %95 hiperintens (schwannom lar karışık sinyal intensitesi gösterebilir) görülürler, homojen kontrastlanırlar.

Soliter fibröz tümörler genellikle plevra kaynaklı benign tümörlerdir. Genellikle asemptomatikler. Spinal kord kompresyonu oldukça nadirdir. İntramedullar, extramedullar, intra ve ekstradural yerleşim gösterebilirler Görüntüleme bulguları genellikle sinir kılıfı tümörlerini lözelikle schwannoml taklik edebilirler.

T2 serilerde genellikle higointens görülürler

KAYNAKLAR

1) Kurtkaya, O., et al., Spinal solitoryfibrous tumor: seven th reported case and review of the literature. Spinal Cord, 2001. 39(1): p. 57-60.

2) Nagano, A., et al., Molignantso/itaryfibrous tumor of the lumbor spinal root mimicking schwannoma: a case report. Spine J, 2014. 14(1): p. e17-20.

3) De Luca, G., et al., Solitaryfibrous tumor of the pleura mimicking neurogenic tumor. J Thorac Cardiovasc Surg, 2006.
132(5): p. 1241-2.

4) Kakimaru, H., et al., Dumbbe/l-type spinalso/itary fibrous tumor With parap/egia. Orthopedics, 2009. 32(3): p. 213..

MR GÖRÜNTÜLERİ