Olgu Arşivi

Sesamoditis

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  15, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1: Direk radyografiResim 2: Kısa aks axial BT Resim 3: Uzun aks axial T1 AG VIBE (A) ve uzun aks axial Proton dansite SPACE (B) sekanslarıResim 4: Kısa aks axial T1 AG VIBE (A), sagittal yağ baskılı T2 AG (B ve C) MR sekanslarıDirek radyografide ve kemik penceresinde BT görüntülerinde 1. Parmak metatarsofalangial eklemde medial sesamoid kemikte skleroz artışı izlenmektedir.Sol ayak plantar yüzeyinde medial sesamoid kemikte sıvı duyarlı sekanslarda intrameduller patolojik sinyal artışı ve sesamoid kemik korteksinde düzensizlik ile erozyon dikkati çekmektedir. Bu seviyede 1. Parmak metatarsofalangeal ekleminde efüzyon, eklem kapsülünde düzensizlik ve kalınlaşma mevcuttur.
 • Yazar

  Dr. Okan Çakır- Dr. Hayri Oğul - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD.
 • Tarih

  07/01/2021

MR BULGULARI

Olgu 15 yaşında kadın hasta 1 aydır devam eden sol ayak başparmak tabanında plantar yüzeyde ağrı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sol halluksta dorsifleksiyonda kısıtlılık ve plantar yüzde birinci metatarsal falangeal eklem üzerinde palpasyonda  hassasiyet mevcuttu.

TARTIŞMA

Sesamoiditis

Sesamoiditis tipik olarak halluksun medial plantar yüzeyinde sürekli ve ilerleyici karakterde bir ağrı olarak ortaya çıkar.

Ağrı, ayak parmağının dorsifleksiyonu ile şiddetlenir ve fizik muayenede etkilenen bölgede palpasyonda hassasiyet bulunabilir. Sesamoiditis, genç kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Tekrarlayan fiziksel aktivite, stress kırıkları, enfeksiyonlar, osteoartrit, avasküler nekroz ve enflamatuar artropatiler gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Tanıda görüntüleme önemlidir. Radyografide genellikle hiçbir bulgu yoktur. MR yaygın kemik iliği ödemi ve eşlik eden eklem efüzyonunu gösterdiği için önemli hale gelmiştir. MR ayrıca stres kırıkları, avasküler nekroz gibi sesamoiditise neden olan çeşitli süreçlerin ayırt edilmesinde etkilidir. Bu nedenlerle MR, sesamoiditisin değerlendirilmesinde sensitivitesi ve spesifitesi yüksek kullanışlı bir radyolojik modalitedir.

KAYNAKLAR

1) Sims AL, Kurup HV. Painful sesamoid of the great toe. World J Orthop. 2014 Apr 18;5(2):146-50.

2) de Oliveira Beraldo D, Duarte S, Pacheco G, et al. Bilateral Sesamoiditis as First Manifestation of Gout. Case Rep Orthop. 2020;2020:8890549.

3) Kumar S, Kadavigere R, Puppala R, et al. Subhallucal Interphalangeal Sesamoiditis: A Rare Cause of Chronic Great Toe Pain. J Clin Diagn Res. 2015;9(5):TD01-2.

MR GÖRÜNTÜLERİ