Olgu Arşivi

Kraniyofarenjiyoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  65, Yaş kadın
 • Tanı

  Suprasellar alana uzanım gösteren sellar kökenli, lobüle konturlu, multiloküle, T1A hiperintens, T2A hipointens kistik görünümde 2.8 x 2.6 x 2.7 cm (TR, CC ve AP) kitle izlenmekte.Kitle suprasellar sisterne belirgin uzanmış olmakla beraber belirgin sellar ekspansiyona neden olmamakta. Kitlenin üçüncü ventrikülün tabanında hafif elevasyona neden olduğu, optik kiazmayı yaylandırdığı, anterior serebral arterleri superiora doğru ittiği ve solda hipotalamusu da hafifçe deforme ettiği görülmekteydi. Hipofiz bezi fossa tabanı boyunca basıya sekonder olarak ince bir hat halinde izlendi. Kontrast sonrası alınan CISS veya T1 görüntülerde belirgin kontrast tutulumu izlenmedi.Kitlenin boyutu son bir yılda belirgin değişiklik göstermedi.Kitle cerrahi olarak çıkartıldı. Operasyon sonrası hastanın klinik bulguları orta vadede tama yakın geriledi. Histopatolojik incelemede skuamöz hücre serisi ile döşeli kist epiteli ve aselüler yağlı-yoğun kıvamda kist içeriği mevcuttu.Kesin patolojik tanı: Kraniyofarenjiyom.
 • Yazar

  Dr. Mehmet Emin Adin
 • Tarih

  06/01/2020

MR BULGULARI

Klinik prezentasyon: Baş ağrısı

MR inceleme;  Axial precontrast T1 VIBE, axial precontrast CISS, axial T2, STIR, axial postcontrast CISS, axial postcontrast T1 VIBE

TARTIŞMA

Kraniyofarenjiyom nispeten sık görülen düşük dereceli tümör olup WHO grade I olarak sınıflanmaktadır.

Adamantimomatöz ve Pappiler alt tipleri mevcut.

Genellikle ilk görüntülemede sella içinde kraniofarenjiyom izlenebilir ve / veya kısmen veya tamamen suprasellar ya da pre- veya retrokiazmatik mesafede izlenebilir.

Sıklıkla pediatrik dönemde görülmekle beraber 40 yaş ve sonrasında da nadir değildir.

Çocuklarda kraniyofarenjiyomun karakteristik görüntüleme bulgusu BT'de kalsifiye ve kistik suprasellar kitledir. Bu üç özellikten sadece ikisi mevcut olduğunda da, kraniyofarenjiyom halen en olası tanıdır.

Tümör, genellikle kistlerinde bulunan “motor yağı benzeri” sıvının protein veya kolesterol içeriğini yansıtarak MR'da yüksek T1 sinyali gösterir.

Nadiren direkt grafide sellar veya suprasellar kalsifikasyonların varlığında kraniofarinjiomadan şüphelenilebilir.


Sunumda boyut önemlidir, çünkü çapı 5 cm'den büyük olan kitleler % 80'den fazla nüks oranına sahipken, 5 cm'den küçük tümörlerde nüks oranı % 20'dir.

Büyüme hızı yavaştır, bu nedenle doku teşhisi olmadığında boyutta hızlı bir değişiklik, tümörün etiyolojisinin yeniden değerlendirilmesini gerektirebilir.


MRG’de tümör değişken T1 sinyalindedir, genellikle hiperintenstir.

T1 hiperintensitesi genellikle kist sıvısındaki yüksek protein içeriğine bağlıdır. Bununla birlikte, kraniyofarenjiyomlarda T1 hiperintensitesinin diğer nedenleri tanımlanmıştır: yağ içeriği, kolesterol, kanama ve hatta hafif kalsifikasyon bunlar arasında sayılabilir.

Tümörün heterojen natürü MR'da BT'ye göre daha nettir.

Mrde Küçük kistler bile tanımlanabilir ve tümörün daha küçük solid kısmı genellikle heterojendir bazen beyin prankimi ile eş sinyalde izlenir.

Lezyonda küçük de olsa periferik solid nodül görülebilir ve görüldüğünde T1A’da yoğun kontrast tutulumu gösterir.


MR, tercih edilen görüntüleme yöntemidir.

Sella ve suprasellar bölge boyunca kontrast öncesi ve sonrası ince T1 sagital ve koronal kesitler alınnmalıdır.

Posterior hipofiz “parlak hiperintens görünümünü tanımlamaya yardımcı olacağından yağ baskılı T1 sekansı dahil etmek tanıda faydalıdır.

DWI sekansı epidermoid kist ayırıcı tanısında önemlidir. Epidermoid kistlerde belirgin difüzyon kısıtlanması izlenirken kraniyofarinjiomlarda bu bulgu tipik değildir.


Ayırıcı tanı listesi

Pituitary adenoma
Tümörün episentrı sellar mesafede olup belirgin ekspansiyon yapar. Nadiren kistik olarak izlense de kalsifikasyon sadece ekstrem vakalarda tanımlanmıştır.  


Rathke’s pouch cyst
Sıklıkla sellar mesafeye sınırlı ve unilokülerdir.


Epidermoid tumor
DWI belirgin kısıtlanma gösterir.


Hypothalamic or optic pathway glioma
Sıklıkla solid görünümde olup tümör episentrı orijin aldığı yapıdadır.


rachnoid cyst
Pür kistik olup CSF intensitesini takip eder. Sıklıkla sisternal komşulukta ve ekstraaksiyal yerleşim gösterir.

Thrombosed aneurysm
Anjiografik incelemede kolaylıkla ayırt edilebilir. Vasküler traseyi uyar.

Masses of infectious or inflammatory origin
Klinik prezentasyon daha gürültülü ve akuttur.

Colloid cyst of the third ventricle
3. ventrikül seviyesinde merkezlenir sellar seviyeye ulaşmaz, sıkıkla ventrikül içerisinde doğru ilerler, akut hidrosefali yapabilir, BT’de hiperdens izlenir ve kalsifikasyon içermez.

KAYNAKLAR

1) Fitz, Charles R., et al. "Computed tomography in craniopharyngiomas." Radiology 127.3 (1978): 687-691.

2) Byun, Woo Mok, Oh Lyong Kim, and Dong sug Kim. "MR imaging findings of Rathke's cleft cysts: significance of intracystic nodules." American Journal of Neuroradiology 21.3 (2000): 485-488.

3) Curran, John G., and Erin O’Connor. "Imaging of craniopharyngioma." Child's Nervous System 21.8-9 (2005): 635-639.

4)https://radiopaedia.org

MR GÖRÜNTÜLERİ