Olgu Arşivi

Spinal Hemanjioblastoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  53, Yaş erkek
 • Tanı

  A. Servikal bölgeden geçen TSE T2 sagital. B. Torakal bölgeden geçen TSE T1 sagital.C ve D. Postkontrast TSE T1 sagital ve aksiyal. Tüm spinal kordu tutan sirinks kavitesi, kord parankiminde buna bağlı atrofi, T6-7 düzeyinde intrameduller, yoğun kontrast tutan, yaklaşık 14x10 m boyutlu solid nodüler kitle izlenmektedir. Ayrıca kord parankimi dışında kontrast tutan geniş vasküler yapılar seçilmektedir. (C).
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  10/11/2011

MR BULGULARI

53 yasinda erkek hastada 3 yildir devam eden ve son 6 aydir siddetlenen, kollarda ve bacaklarda uyusukluk ve güçsüzlük yakinmasi mevcuttu.

TARTIŞMA

Erişkinde en sık primer serebellar tümör hemanjioblastom iken spinal hemanjioblastom (HB) az görülür (tüm spinal tümörlerin %1.6-5.8'i)

Sporadik ya da von Hippel Lindau sendromunun bir parçası olarak ortaya çıkar.

Patolojij olarak astrositom ya da renal hücreli Ca metastazından ayrımı güçtür.

Spinal HB'lar şu şekillerde görülebilir:

- HB ve eşlik eden kist / sirinks

- Diffüz kord genişlemesi ile birlikte HB

- Minimal kord reaksiyonunun eşlik ettiği egzofitik HB

- Ekstrameduller HB (nadir)

MR'da T1AG'de hipo / izointens, T2AG'de izo / hiperintens, yoğun homojen konrast tutar.

Multipl HB, von Hippel Lindau sendromu olanlarda görülür.

Çok vasküler bir tümördür; kord çevresinde geniş damarları temsil eden signal void ve kontrast tutan yapılar görülür.

Ayırıcı Tanı:

Ependimom (homojen kontrast tutar, iyi sınırlı, kavitasyon gösterebilir, sirinks eşlik edebilir, ancak geniş damarlar eşkik etmez.)

Astrositom (inhomojen kontrast tutar, zaman zaman kavistasyon ve kanama, sirinks eşlik edebilir, ancak genişlemiş damarlar eşlik etmez.)

Spinal AV fistül (geniş damarların eşlik ettiği kordda genişleme, yamalı kontrast tutulumu görülebilir, ancak korast tutan kitle görülmez.)

KAYNAKLAR

- Baker KB, Moran CJ, Wippold FJ et al. MR imaging of spinal hemangioblastoma. AJR February 2000 vol. 174 no.2; 377-382

- Chu BC, Terae S, Hida K, et al. MR findings in spinal hemangioblastoma: Correlation with Symptoms and with Angiographic and surgical findings. AJNR 2001 22:206-217.

MR GÖRÜNTÜLERİ