Olgu Arşivi

Enfekte pes anserin bursit

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  61, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1A ve 1B: Her iki bacak aksiyel T2A yağ baskılamalaı MRG kesitlerde sağda tibia proksimali medialinde pes anserinus tendonlarına komşu yüksek sinyal intensitesinde bir miktar heterojen septalı komşu cilt altı yağ dokusunda ödemin eşlik ettiği kelleksiyon izleniyor.Resim 2A ve 2B: Her iji diz ve alt ekstremite koronal T2A yağ baskılamalı MRG tetkikinde sağda tibia proksimali medialindeki kolleksiyon lobüle şekilli ve heterojen iç yapıda izleniyor. Komşuluğunda distale doğru uzanan cilt altı ödemi eşlik ediyor.Resim 3A ve 3B: Her iki diz ve alt ekstremite aksiyel ve koronal T1A kontrastlı ve yağ baskılamalı MRG incelemede sağda tibia proksimali medialindeki kolleksiyonun duvarında ve septasyonunda kontrast ile parlaklaşma izleniyor.
 • Yazar

  Ayşenur Oktay
 • Tarih

  21/12/2011

MR BULGULARI

61 y kadin hasta, sag bacak proksimalinde medialde agri ve sislik.

TARTIŞMA


Pes anserinus: sartorius, grasilis ve semitendinöz tendonlarının proksimal tibianın posteromedial yüzünün çevresinden geçtikleri parçasıdır. Pes anserinus tendonları ile tibia arasında fokal bursa kolleksiyonu pes bursit olarak tanımlanır.

Bursit genellikle medial diz eklem hattının 2 cm altında odaklanmıştır. Boyutu bir kaç milimetreden bir kaç santimetre çapa kadar değişebilir.

MRG'de pes anserinus tendonları ve tibia mediali proksimali arasında iyi sınırlı ince kenarlı lobüler sıvı sinyali olan kitle izlenir. Pes tendonlarında tenosinovit eşlik edebilir.

Pes anserin bursa inflamasyonu tekrarlayan aktivite ve zorlamaya bağlı olarak gelişebilir. Romatoid artrir ya da enfeksiyon gibi diğer durumlarda da burist görülebilir. Bu durumlarda inflamasyon ya da enfeksiyona ait bulgular eşlik eder.

KAYNAKLAR

1) McCarthy CL, McNally EG. The MRI appearnace of cystic lesions around knee. Skeletal Radiol 2004:33:187-209

2) Beaman FD, Peterson JJ. MRI imaging of cysts, ganglia and bursae about the knee. Radiol Clin North Am 2007;45:969-982.

MR GÖRÜNTÜLERİ