Olgu Arşivi

Annüler Pankreas

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  74, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1: Abdomen BT'de duodenumu çevrelen pankreas dokusu izleniyor.Resim 2: Aksiyal plan T2 AG'de duodenumu halka şeklinde çevreleyen pankreas dokusu izlenmekte olup pankreatik kanal duodenum posteriorundan geçerek, koledokla birlikte duodenum sağ posterolaterarınde ortak kanal olarak açılım göstermektedir. Resim 3: Koronal plan T2 AG'de koledoğun anormal seyri görüluyor.Resim 4: MRCP incelemede MIP görüntüde koledoğun anormal uzanımı görülüyor.
 • Yazar

  Ayşe Özdemir
 • Tarih

  04/11/2013

MR BULGULARI

74 yasinda erkek hasta karin agrisi ve sarilik sikayeti ile basvurdu. Hastaya ultrasonografi, bilgisayarli tomografi (BT) ve manyetik rezonans kolanjiopankretikografi (MRKP) tetkikleri yapilmistir.

TARTIŞMA

Annüler pankreas konjenital bir anomali olup ventral pankreasın embriyolojik dönemdeki rotasyon-füzyon anomalisidir. Duodenum ikinci parçası pankreas dokusu tarafından tamamen ya da kısmen sarılıdır.
Olgularının yarısı yenidoğan döneminde yarısı ise erişkin dönemde tanı alır. Erişkin hastalar asemptomatik olabileceği gibi karın ağrısı, bulantı, tekrarlayan safralı kusma ve dispeptik yakınmalar görülebilir. Duodenal darlık ya da obstrüksiyon, tekrarlayan pankreatit atakları, duodenal ve gastrik ülser, obstruktif sarılık ortaya çıkabilecek komplikasyonlardır . Tanı görüntüleme tetkikleri ile konur.
Ultrasonografi genellikle normaldir. BT de duodenumu tamamen ya da kısmen çevreleyen pankreas dokusu görülür. Duodenal stenoz ya da obstrüksiyon varsa baryumlu grafide dıştan bası görülebilir. MRKP ile koledok ve pankreatik kanal görüntülenebilir. Semptomatik hastalarda tedavi cerrahidir.

KAYNAKLAR

 • Wani AA, Maqsood S, Lala P, Wani S. Annular pancreas in adults: a report of two cases and review of literature. JOP. 2013 May 10; 14(3): 277-9.
 • Patra OP, Basu A, Chanduka A, Roy A. Annular pancreas: a rare cause of duodenal obstruction in adults. Indian J Surg. 2011 Apr; 73(2): 163-5.

MR GÖRÜNTÜLERİ