Olgu Arşivi

İnternal Akustik Kanalda Lipom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  32, Yaş erkek
 • Tanı

  Manyetik rezonans (MR) görüntülemede sağ intern al akustik kan alda 5x5 mm boyutu nda Tl ağırlıklı görüntülerde tamamen hiperintens,yağ baskılı Tl ağırlıklı görüntülerde tamamen baskılanan lezyon izlenmiştir. Yapılarda kontrast sonrası boyanma görülmemiştir (kontrastlı görüntü ler burada yer almıyor).
 • Yazar

  Pelin Demir
 • Tarih

  18/11/2013

MR BULGULARI

Otuz iki yasinda erkek hasta 3 ay önce gelisen sensörinöral isitme kaybi yakinmasi ile basvurmustur.

TARTIŞMA

İnternal akustik kanalda Iipom

İntrakranyal lipomlar nadir olup bunların yalnızca %9 kadarı internal akustik kanal ya da serebellopontin köşe yerleşimlidir. Büyüme eğilimleri düşük olup genellikle uzun yıllar semptom vermezler. Genellikle 8. sinire yapışma eğilimindedir ve sıklıkla siniri tümüyle çevreler. Vücudun diğer bölgelerindeki Iipomlarla benzer şekilde T1 ve T2AG'Ierde yüksek sinyal özelliğinde olup yağ baskılamalı sekanslarda tümüyle baskılanması ile kolayca tanı konulabilir.

KAYNAKLAR

1) Dazert S, Aletsee C, Brors D, et al. Rare tumors of the internal auditory canal. Eur Arch Otorhinolaryngol 2005; 262:550- 554.

MR GÖRÜNTÜLERİ