Olgu Arşivi

Fasciola hepatica enfestasyonu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  26, Yaş kadın
 • Tanı

  Karaciğerde T2A hafif hiperintens belirsiz sınırlı lezyonlar (T1A hipointens, in-out faz sekansında özellik yok, difüzyon kısıtlılığı yok)Lezyonlar özellikle subkapsüler alanlarda yerleşim göstermekteDinamik görüntülerde periferik irregüler kontrast tutulumları gösteren körvilineer hipointens alanlar mevcut
 • Yazar

  Dr. Abidin Kılınçer, Dr. Mustafa Koplay
 • Tarih

  01/03/2021

MR BULGULARI

Karın ağrısı şikayetiyle yapılan ultrasonografide karaciğer sol lobta belirsiz sınırlı iki adet hipoekoik lezyon saptanmış. Lezyon karakterizasyonu için elde olunan üst abdomen dinamik MRG tetkikine ait görüntüler verilmiştir.

TARTIŞMA

Fasciola hepatica enfestasyonu


- Hastada tariflenen lezyonların yerleşim yeri ve morfolojisi ön planda fasciola hepatica enfeksiyonunu düşündürüyor.

- Laboratuvar testlerinde eozinofili saptandı.

- Olguda tanı indirekt hemaglütinasyon testi ile doğrulandı.

- Ayırıcı tanı: Amebiasis, larva migrans, askariazis, diğer nadir parazitik enfeksiyonlar ve kolestaz nedenleri akılda tutulmalıdır.


Echinococcus alveolaris

- İrregüler konturlu büyük kitle lezyonu

- Multiloküler kistik yapıda olabilir

- Diffüz infiltratif malign kitle düşündüren görünüm

- Kontrast tutulumu yok

- BT’de kalsifikasyon görülebilir


Kolanjitik apse

- Hepatikojejunostomi, biliyer girişim öyküsü

- İntrahepatik safra yolu dilatasyonu, kolestaz

- T2 belirgin hiperintens periportal lezyonlar

- Difüzyon kısıtlılığı gösterebilir


Kolanjiyoselüler karsinom

- İleri yaşlarda daha sık

- İntra-ekstahepatik safra yollarında dilatasyon

- Geç fazlarda kontrast tutulumu artar

- Kapsül retraksiyonu yapabilir


Amip apsesi

- MRG sinyali içeriğine göre değişebilir

- Perilezyonel ödem eşlik edebilir

- Duvarda kontrast tutulumu

- Santral difüzyon kısıtlılığı

- Çekumda duvar kalınlaşması, enfeksiyon bulguları olabilir


Fasciola hepatica enfestasyonu

- Fasciola hepatica, sıklıkla koyunları, nadiren de insanları enfekte eden bir karaciğer trematodudur.

- İnsanlar genellikle fasciola metaserkaryalarını çiğ sebzelerle birlikte alırlar.

- Duodenumda metaserkaryalardan larvalar serbest kalır.

- Larvalar barsak duvarını penetre ederek karaciğere doğru ilerleyip kapsül, parankim ve safra yollarına yerleşerek karaciğer parankiminde nekroz ve fibrozise yol açar.

- Erişkin dönemlerinde ise safra kanallarında kısmi veya tam obstrüksiyona yol açarak dilatasyon ve fibrozise neden olabilirler.

- Akut enfeksiyonda ateş, hepatomegali, karın ağrısı, öksürük, kilo kaybı, anemi ve eozinofili gibi nonspesifik bulgular görülürken, kronik dönemde ishal, kusma, biliyer kolik, kolestaz, kolanjit, akut pankreatit ve sarılık görülebilmektedir.

- Fasciola hepatika enfestasyonunda semptomlar nonspesifik olduğu için erken tanı önemlidir.

- Erken evrede US nonspesifik fokal hipoekoik veya hiperekoik lezyonları gösterir.

- US daha çok parazitin safra yollarına ve safra kesesine açıldığı durumlarda yararlıdır.

- BT’de, periferik kontrast tutulumu izlenen çok sayıda küçük, yuvarlak veya oval küme yapmış subkapsüler yerleşimli düşük atenüasyonlu alanlar görülebilir.

- ΜRG karaciğer parankim tutulumunu göstermede yararlı olup T2A görüntülerde parazitin tahrip ettiği alanlar genellikle düzensiz sınırlı hiperintensite olarak görülebilir. Venöz faz görüntülerde periferik kontrast tutulumu gösteren körvilineer hipointens alanlar izlenir.

- MRG yüksek yumuşak doku çözünürlüğü, uzaysal rezolüsyonu ve lezyonların çevre dokularla ilişkisini göstermede başarılı bir modalitedir. MRG tetkiki fasciola hepatika enfestasyonunun tanı ve takibinde etkin bir yöntemdir.

KAYNAKLAR

1) Dusak A, Onur MR, Cicek M, Firat U, Ren T, Dogra VS. Radiological Imaging Features of Fasciola hepatica Infection − A Pictorial Review. J Clin Imaging Sci 2012;2:2.

2) Koç Z, Ulusan S, Tokmak N. Hepatobiliary fascioliasis: Imaging characteristics with a new finding. Diagn Interv Radiol 2009;15:247-51

3) Kabaalioglu A, Ceken K, Alimoglu E, Saba R, Cubuk M, Arslan G, et al. Hepatobiliary fascioliasis: sonographic and CT findings in 87 patients during the initial phase and long-term follow-up. AJR Am J Roentgenol 2007;189:824-8.

4) Gonzalez LC, Esteban JG, Bargues MD, et al. Hyperendemic human fascioliasis in Andean valleys: an altitudinal transect analysis in children of Cajamarca province, Peru. Acta Trop 2011;120:119-29.

MR GÖRÜNTÜLERİ