Olgu Arşivi

Hipotalamik Tuberkulom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  66, Yaş erkek
 • Tanı

  A ve B: Kontrastlı SE T1 aksiyal ve sagital kesitlerde hipotalamusta, kısmen optik kiazmaya uzanan kontrast tutan kitle izleniyor. Bir hafta sonra C ve F kitle büyümüş olup kontrastlanma daha çok periferde yoğunlaşmıktır; komşu parankim ödemlidir.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  14/05/2011

MR BULGULARI

Suprasellar kitle nedeniyle izlemde olan 66 yas erkek olguda Trans Uretral Rezeksiyon operasyonu sonrasi oryantasyon bozuklugu gelisiyor (A,B). Bir hafta sonra bilinç kaybi ve yüksek ates ortaya çikiyor (C-F).

TARTIŞMA

İntrakranial tuberkülozun en sık görülen şekli TB menenjittir; ancak bu enfeksiyon solid granulamatöz kitlelere (tuberkulomlar) şeklinde de karşımıza çıkabilir.

Gelişmiş ülkelerde SSS tuberkülozu nadir iken gelişmekte olan ülkelerde sıklık çok daha fazladır.

Klinik bulgular lezyonun yerleşim yerine bağlıdır. Olgumzuda cerrahi stress sonrası klinik bulguların ortaya çıkması ve daha sonra ilerlemesi; kitlenin hipotalamik yerleşimine ve dolayısıyla hipotalamo-hipofizer yetmezliğe bağlanabilir.

Tuberkulomlar kontrast tutan kitleler ve çevre ödemi şeklinde izlenir ve bu görünümleri ile primer ya da metastatik beyin tümörleri beyin tümörleri ile karıştırılır.

Kontast tutulumu solid, düzensiz, halka şeklinde olabilir.

Olgumuzda kitlenin ayırıcı tanısında optik kiazmatik - hipotalamik glioma, kraniofaringioma, metastaz, lenfoma - lösemi, diğer granulomatöz hastalıklar (sarkoidoz, vb) düşünülebilir.

Kitle rezeksiyonu sonrası patolojik tanı kazeifikasyon nekrozu gösteren granulomdur.

KAYNAKLAR

1) Bommakanti K, Panigrahi M, Yarlagadda R, et al. Optic chiasmatic - hypothalamic gliomas: is tissue diagnosis essantial? Neurol India. 2010 Nov-Dec; 58(6): 833 - 40.

2) Indira B, Panigrahi M, Vajramani G, et al. Tuberculoma of the hypothalamic region as a rare case of hypopituitarism: a case report. Surg Neurol. 1996 Apr; 45 (4):347-50.

MR GÖRÜNTÜLERİ