Olgu Arşivi

Yağdan Fakir Anjiyomyolipom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  60, Yaş erkek
 • Tanı

  A. Yağ Baskılı T2B. T2C. T1 (OPPOSED PHASE)D. Yağ Baskılı Post Kontrast T1Sol böbrek orta kesim lateralden dışa doğru büyümüş solid doku instensitesinde bir lezyon görülüyor. Lezyon ilk bakışta düşük vaskülariteli, yoğun içerikli, selülaritesi düşük bir böbrek tümörü görünümünde ancak tanı için en önemli ipcu lezyon posteriro kesiminde yer alan küçük yağ doku sinyal intensitesindeki iki alanda yer alıyor. Bu alanlar en iyi olarak opposed phase T1 görüntüde, çevresia deta çini mürekkibyle çizilmiş şekilde görülüyor. Bunun nedeni makroskopik yağ içeren alan ile içermeyen doku arasındaki kimyasal kayma artefaktıdır. ve tanıya yardımcı bir bulgudur.
 • Yazar

  Mustafa Seçil
 • Tarih

  03/12/2012

MR BULGULARI

60 yasinda erkek hasta ultrasonografide sol böbrekte kitle saptanmasi nedeniyle MRG ile degerlendiriliyor.

TARTIŞMA

Yağ içeriği çok az ya da mikroskopik düzeyde gösterilecek miktarda olan anjiyomyolipomlar yağdan fakir olarak adlandırılır. Yağdan fakir anjiyomyolipomlar, görüntüleme yöntemleriyle malign bir kitleden ayırt edilmelerinde güçlük olması nedeniyle genellikle post-operatoif tanı alırlar.

Yağ baskılı sekanslarda küçük de olsa yağ içeriğinin ortaya konması tanıya yardımcı olabilir. Opposed phase (out of phase) görüntülerde yağ ile yağ içermeyen doku arasındaki arayüzde oluşan kimyasal kayma artefaktı yağ içeren alanın etrafını adeta çini mürekkibyle çizilmiş gibi hipointens bir şekilde belirler ve bu görünüm tanı açısından yararlıdır. Öte yandan tümör içi intrasitoplazmik yağa bağlı opposed phase görüntülerde tümörde diffüz sinyal düşüşü oluşabilir ancak bu bulgu berrak hücreli kanserlerde de görülebileceğinden güvenilir değildir.

KAYNAKLAR

1) Obuz F, Karabay N, SeçilM, Igci E, Kovanlikaya A, Yörükoglu K. Variousradiological appearances of angiomyolipomas in the same kidney. Eur Radiol. 2000;10(6):897-9

2) Angiomyolipoma with minimal fat: Can it be differentiated from clear cell renal cell carcionoma by using standart MR techniques? Radiology, 265,468-477.

MR GÖRÜNTÜLERİ