Olgu Arşivi

Diyafizer aklazi + iskiyofemoral sıkışma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  49, Yaş erkek
 • Tanı

  Pelvis :Ön-arka grafisi (a)Koronal planda reformat BT (b)Aksiyal BT (c,d)Koronal T1 (Kalça ekleminden geçen) (e)Yağ baskılı aksiyal PD (f)Koronal T1 (kalça posteriorundan geçen) (g)Koronal yağ baskılı PD ((kalça posteriorundan geçen) (h)Her iki iliak, iskiyumda, femur metafizinde, L5 spinöz çıkıntısında geniş ve dar saplı çok sayıda kemik korteks ve medulla devamlılığı bulunan osteokondrom ile uyumlu lezyonlar mevcut.Tuberkulum minüs ve iskiumda yer alan osteokondromlara bağlı iskiyofemoral mesafe ileri derecede daralmıştır.Kuadratus rektus kasında sinyal artışı ve atrofi izlenmiştir.
 • Yazar

  Dr. Banu ALICIOĞLU
 • Tarih

  01/08/2018

MR BULGULARI

49 yaşındaki erkek hastanın sol kalçasından ayağına vuran ağrı mevcut.

TARTIŞMA

Diyafizer Aklazi (herediter multipl eksostozis)

Kıkırdakla kaplı çok sayıda aşırı kemik büyümesi ile karakterize osteokondromlar ve kemik deformitelerin geliştiği otozomal dominant geçişli  hastalıktır.

Osteokondromlar uzun kemiklerin metafizinde, dar veya sesil gelişirler.

Hastalar asemptomatik olabilir, lokal travmaya bağlı kırık, damar, sinir, tendon veya bursa basısı, deformite oluşturarak semptomatik olabilirler.

Malign dejenerasyon soliter osteokondromlara göre sıktır.


İskiyofemoral sıkışma sendromu

Kalça ağrısının nadir sebebidir.

Tuber iskiyadikum ile tuberkulum minus arasındaki mesafenin daralması sonucu ortaya çıkar.

Bu mesafedeki kuadratus femoris kasının mekanik basısına sebep olur.

İskiyofemoral mesafenin <13 mm olması ve kuadratus femoriste T2 sinyal artışı ile tanı konur.

Hamstring ve iliopsoas tendonlarında ve çevre bursada sinyal artışı da görülebilir.

Genellikle orta veya ileri yaşlı kadınlarda valgus osteotomisi veya kalça artroplastisi sonrası görülür.

Sekonder olanlar soliter veya multipl enkondromlara bağlı oluşur ve çok nadirdir.

Bazen genç yaşta konjenital darlığa bağlı ortaya çıkar.

Tedavisi konservatiftir, cevap alınamaz ise veya ciddi darlık varsa cerrahi tedavi uygulanır.

KAYNAKLAR

1) Radiographics 2000; 20: 10407-1434.

2) Br J Radiol 2013; 86:20130398.

3) JBR-BTR 2015; 98: 38-42

MR GÖRÜNTÜLERİ