Olgu Arşivi

Patellar Dorsal Defekt

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  16, Yaş erkek
 • Tanı

  RESİM 1: Sırasıyla aksiyal, koronal ve sagittal proton dansite ve sagittal T1 ağırlıklı görüntülerde patella süperolateralinde posteriorde ekleme bakan yüzeyde defektif görünüm izleniyor. RESİM 2: Sırasıyla yağ baskılı T1 ağırlıklı aksiyel, yağ baskısız T1 ağırlıklı aksiyel ve yağ baskılı T1 ağırlıklı sagittal VIBE artrografi sekanslarında lezyonun patellanın posterolateralinde kartilaj devamlılığı gösteren dorsal patellar defekt ile uyumlu olduğu açıkça izleniyor.
 • Yazar

  Dr. Hayri OĞUL
 • Tarih

  01/04/2017

MR BULGULARI

16 Yaşında erkek olgu. Yaklaşık 2 yıldır sağ dizinde ağrı şikayeti var. Ağrıları son aylarda artış göstermiş. Travma öyküsü yok.

TARTIŞMA

Patellanın dorsal defekti kemiğin ossifikasyonu ile ilişkili anatomik bir varyasyondur. Defekt patellanın dorsal süperolateral kesiminde görülür. Radyolog dikkatli olmazsa hastalığı osteokondral defekt olarak yorumlayabilir.

Ostaokondral defektte kondral bütünlük bozulmuş olup kemik iliği ödemi sıklıkla mevcuttur. Dorsal pattelar defektte ise kondrium genellikle sağlamdır ve kemik iliğine doğru bir reses oluşturmaktadır. Direk radyografide lezyon görülebilir ancak detaylı değerlendirmek ve diğer kemik patolojilerinden ayırmak çoğu zaman mümkün değildir. Bilgisayarlı tomografi (BT) yada manyetik rezonans görüntüleme (MRG) lerde kondral devamlılığın görülmesi ve tipik lokalizasyonu tanıyı kolaylaştırır.

Bu anatomik detay en iyi BT yada MR artrografide tanımlanır. Artrografik olarak kıkırdak devamlılığını ortaya koymak daha kolaydır. Hastalık oldukça nadir olup genel populasyonda % 1’in altında tanımlanmıştır. Klinik bulgular spesifik olmayıp hastalar sıklıkla diz ağrısı ile hekime başvururlar.

KAYNAKLAR

1) Johnson JF, Brogdon BG. Dorsal effect of the patella: incidence and distribution. AJR Am J Roentgenol. 1982;139(2):339-40.

2) Goergen TG, Resnick D, Greenway G, Saltzstein SL. Dorsal defect of the patella (DDP): a characteristic radiographic lesion. Radiology. 1979;130(2):333-6.

3) van Holsbeeck M, Vandamme B, Marchal G, Martens M, Victor J, Baert AL. Dorsal defect of the patella: concept of its origin and relationship with bipartite and multipartite patella. Skeletal Radiol. 1987;16(4):304-11.

MR GÖRÜNTÜLERİ