Olgu Arşivi

Hipofizer Makroadenom (nekrotik)

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  66, Yaş erkek
 • Tanı

  Koronal TSE T2 (A), TSE T1 (B), Sagital TSE T1 (C), postkonrast TSE T! koronal (D) ve sagital (E ve F) kesitlerde sellayı dolduran ve genişleten, yukarıda suprasellar sisternaya, aşağıda sfenoid sinüse uzanan, 18x22x25 mm boyutunda heterojen iç yapıda kitle izlenmektedir. Santralde geniş nekroz alanları, çevresinde ise yoğun kontrast tutan solid alanlar vardır. Kitle sağda belirgin her iki kavernöz sinüse uzanmıştır. Hipofiz sapı itilmiş ve deforme olmuştur. Kiazma alttan bası altındadır. Normal hipofiz bez parankimi ayırt edilmemektedir.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  08/09/2011

MR BULGULARI

15-20 gün önce baslayan bas agrisi yakinmasi olan 66 yasinda erkek hasta

TARTIŞMA

En sık sellar / suprasellar kitle

10mm'den büyük hipofizer adenom = makroadenom

Klinik: Komşu anatomik yapılara (özellikle optik kiazm) bası etkisi bulguları, baş ağrısı, hipopituitarizm.

Çoğu makroadenom nonsekratuar

MEN I ile ilişkili olabilir.

BT ve MR'da kitle içeriğine (hemoraji, kist, nekroz) bağlı olarak sinyal ve dansite değişkendir.

Genellikle heterojen. Solid kesimler kontrast tutar.

Komplikasyonlar:

Hemoraji, nekrpz, kavernöz sinüs invazyonu, sfenoid kemil invazyonu, obstrüktif hidrosefali, pituiter apopleksi

Tedavi:

Genellikle transsfenoidal ya da kraniotomi yoluyla cerrahi rezeksiyon yapılır.

Rekürrens oranları 8 yıl sonra %16, 20 yıl sonra %35.

Cerrahi sonrası rezidü tümör açısından MR kontrolü, en erken 3-4 ay sonra yapılmalıdır. ( bu sürede operasyon lojundaki ödem ve imflammasyon geriler.)

Ayırıcı tanı:

Tümörler (kraniofaringioma, menenjiom, hipotalamik/kiazmatik astrostiom, dermoid, epidermoid, teratom, metastaz); Selüler infiltrasyon (Langerhans hücreli histiositoz, sarkoidoz, lenfositik hipofizit); diğer (Rathke yarığı kisti, hamartom.)

KAYNAKLAR

1) Osborn A. Diagnostic NEuroradiology. St. Louis: CV Mosby, 1994.

2) Weerrakkody W. Pituitary Macroadenoma. Radiopaedia.com

MR GÖRÜNTÜLERİ