Olgu Arşivi

Gelişimsel Venöz Anomali ile ilişkili serebellar Kavernöz Anjiom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  49, Yaş kadın
 • Tanı

  Kontrastsız beyin BT kesitinde sağ serbellar hemisferik hiperdens yer kaplayıcı lezyon izlenmektedir. (Resim-1) Aksiyal T2 ağırlıklı (A) MRG’de lezyon çevresinde ve içerisinde hipointens hemosiderin ürünleri ve heterojen intensite artımları izlenmektedir. Lezyon tipik ‘pop corn’ görüntüsü sergilemektedir. (Resim-2) Prekontrast T1 AG (B) de lezyon içerisindeki subakut evre kan ürünleri nedeniyle lezyon heterojen hiperintens izlenmektedir. (Resim-2) Postkontrast T1 AG (C) de lezyon santralindeki gelişimsel venöz anomali ile uyumlu kalibrasyonu artmış venöz yapı (ok) açıkça seçilebilmektedir. (Resim-2) SWI (D) sekansında lezyonun hemorajik natürü teyit edilmektedir. (Resim-2) B1000 ve ADC haritasında (E ve F) lezyonda difüzyon kısıtlanması izlenmemektedir. (Resim-2) rCBV ve rCBF haritalarında (G ve H) lezyonda perfüzyon defekti izlenmektedir. TE: 135 msn’de elde olunan single voksel MRS (ı) de lezyonda neoplastik pik izlenmemektedir. (Resim-2)
 • Yazar

  Dr. Hayri OĞUL
 • Tarih

  01/03/2016

MR BULGULARI

6 aydır devam eden progresiv baş ağrısı, baş dönmesi ve denge bozukluğu şikayetleri ile nöroloji kliniğine başvurdu. Kontrastsız beyin BT’sinde sağ serebellar hemisferde hiperdens lezyon teşhis edilmesi üzerine lezyonun ayırıcı tanısı için ileri MR görüntüleme yapıldı.

TARTIŞMA

Gelişimsel Venöz Anomali ile İlişkili Serebellar Kavernöz Anjiom

 • Kavernomlar BT de hiperdens izlenirler. Bu şekliyle parankimal hematomlardan ayıredilmeleri gerekir.
 • MRG kavernom ile parankimal hematomun ayırımında üstünlük sağlar. Bu maksatla takip MRG yapmak gerekebilir.
 • Kavernomlar Zabramsky tarafından MRG bulgularına göre 4 tipe ayrılmıştır.
 • Bunlardan tip 2 kavernomlar T2 AG’de patlamış mısır şeklinde görünümü ile kolayca tanınabilir.
 • Bununla birlikte bazı lezyonları hemorajik kitleden ayırtetmek zor olabilir.
 • Bu durumda ya ileri nörosekanlsarı ile inceleme gerekir yada takip görüntüleri almak icab eder.
 • Perfozyon MRG de lezyonda perfüzyon artışının olmaması yüksek greyd glial neoplazi için ayırımda yardımcı olurken, MRS’de lezyonda kolin ve myoinositol piklerinin olmaması neoplazi ayırımına yardım eder.
 • Yüksek tesla gücüne sahip MRG cihazlarının geliştirilmesi ve yeni MR sekanslarının klinik uygulamalara girmesi serebral yada serebellar kavernomlara eşlik eden gelişimsel venöz anomali gibi patolojilerin tanınmasına yardımcı olmuştur.
 • Bu nazarla bakıldığında bu birlikteliğin hiçte az olmadığı görülmüştür..
 • Bizim olgumuzda olduğu gibi kavernomun tipik patlamış mısır görünümüne ilaveten lezyon santralinde dilate drenaj veninin teşhisi tanıyı neredeyse % 100 yakın doğrulukta histopatolojik incelemeye gerek olmaksızın koydurur.
 • Bizim günlük pratiğimizde biz bazı vakalarda özellikle küçük kavernom odakları ve eşlik eden gelişimsel venöz anomalileri kontrast madde kullanımına gerek olmaksızın 3T cihazda SPACE T2 AG ve SWI sekanları ile kolayca tanımlamakta ve klinik gereklilik varsa MRG takibi önermekteyiz.
 • Sonuç olarak kavernom ve gelişimsel venöz anomaliler sık birliktelik göstermektedir.
 • Bu birlikteliğin bilinmesi özellikle kavernomları hemorajik kitlelerden ayırtetmekte çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
 • İleri nöroradyolojik uygulamalar tanıda zorlanılan sıkıntılı olgularda özellikle neoplazi-non-neoplazi ayırımında kolaylık sağlamkatadır.

KAYNAKLAR

 • Wilms G, Bleus E, Demaerel P, Marchal G, Plets C, Goffin J, Baert AL. Simultaneous occurrence of developmental venous anomalies and cavernous angiomas. AJNR Am J Neuroradiol. 1994;15(7):1247-54.
 • Meng G, Bai C, Yu T, Wu Z1, Liu X, Zhang J, zhao J. The association between cerebral developmental venous anomaly and concomitant cavernous malformation: an observational study using magnetic resonance imaging. BMC Neurol. 2014;15;14:50.
 • Takasugi M, Fujii S, Shinohara Y, Kaminou T, Watanabe T, Ogawa T. Parenchymal hypointense foci associated with developmental venous anomalies: evaluation by phase-sensitive MR Imaging at 3T. AJNR Am J Neuroradiol. 2013;34(10):1940-4.
 • Santucci GM, Leach JL, Ying J, Leach SD, Tomsick TA. Brain parenchymal signal abnormalities associated with developmental venous anomalies: detailed MR imaging assessment. AJNR Am J Neuroradiol. 2008;29(7):1317-23.

MR GÖRÜNTÜLERİ