Olgu Arşivi

Pankreatik adenokarsinom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  80, Yaş erkek
 • Tanı

  Pankreas boyun düzeyinden geçen - aksiyal T2 TSE ag(a),- aksiyal T2 HASTE (b)- aksiyal yağ baskılı T2 ag (c), - aksiyal planda yağ baskısız T1ag (d) - prekontrast yağ baskılı T1ag (e) ve postkontrast yağ baskılı T1ag (f)Pankreas boyun düzeyinde yerleşmiş, 3 cm çaplı, ön konturu düzensiz, iç yapısında kistik alan barındıran, komşu SMV veya konfluens düzeyine belirgin invazyon göstermeyen, komşu pankreasa göre daha az kontrastlanan solid lezyon izlenmektedir. Distal pankreasta boyutta azalma ve pankreatik kanalda genişleme mevcuttur.
 • Yazar

  Dr. Selma UYSAL RAMADAN
 • Tarih

  01/01/2017

MR BULGULARI

80 yaşında karın ağrısı ve kilo kaybı ile başvuran hastada üst abdomen MR tetkiki yapılmıştır.

TARTIŞMA

Pankreas adenokarsinom:

Pankreas malignitelerin %85-95’ini oluşturur

Genelde 60-80y, E>K

%60-70 pankreas baş, %10-20 pankreas gövde yerleşimli

1 yıllık yaşam oranı < %20

Tanı anında %75 olgu nonrezektabıl ve %85 olguda metastaz (+)

Primer olarak kitle görülebilir veya kitle etkisi, pankreasta anormal kontur, duktal tıkanıklık ve vaskuler invazyon gibi sekonder bulgular izlenebilir

En sık metastaz karaciğer ve peritona olur

T1 ve T2ag hipointens olup, normal pankreasa nazaran daha az kontrastlanır.


Pankreatik nöroendokrin tümör

Pankreatik tümörlerin %1-5’ini oluşturur.

Genelde sporadik olup, multiple endokrin neoplazm sendromlar ile birlikte olabilir.

Tek lezyon ⤏ %90 insülinoma, çok sayıda lezyon ⤏ %20-40 gastrinoma akla gelmelidir. 5 yıllık yaşam süresi adenokarsinomlardan fazladır.

Boyut >5 cm ⤏ malignite riski artar.

Erken fazda komşu pankreasa göre belirgin kontrastlanma gösterir.

Genelde iyi sınırlıdır. Boyut < 2cm ⤏ homojen; boyut arttıkça heterojen kontrastlanır.

En belirgin olarak insülinomada görülmek üzere damarı çevreleyebilir.

Kalsifikasyon %20 oranında olup, adenokarsinomlardan daha sıktır.

Duktal tıkanıklık yapması nadir.

Santral nekroz veya kistik dejenerasyon olabilir.

Kronik fokal pankreatit

Genelde alkol kullanımına bağlıdır.

Genelde pankreas kuyruğunda atrofi ve duktal genişleme bulunur.

Fokal alan kitle sanılabilir.

Pankreas kitlesi içinde dilate pankreatik kanal izlenmesi bu ön tanıyı akla getirmelidir.

İntrapankreatik aksesuar dalak

Otopsilerde %10-30 oranında saptanır

Genelde 1-3cm , iyi sınırlı ve ovoid, homojen

Pankreasa göre T1 ag düşük ve T2ag yüksek intensitede

Dalak ile benzer intensitede ve kontrastlanma özellikte

KAYNAKLAR

1) AJR 2012; 199:301–308

2) RadioGraphics 2011; 31:993–1015

3) World J Gastrointest Oncol 2014 15; 330-343

4) World J Gastrointest Endosc 2015; 7: 258-264

MR GÖRÜNTÜLERİ