Olgu Arşivi

Kolloid Kist

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  15, Yaş kadın
 • Tanı

  Kontrastsız sekanslarda foramen Monro yerleşimli, düzgün konturlu hiperintens lezyon izlenmektedir.
 • Yazar

  Kamil Karaali
 • Tarih

  10/06/2013

MR BULGULARI

Bas agrisi etiyolojisi arastirilan 15 yasinda bayan hasta, T1-agirlikli sagittal ve FLAIR transvers görüntüler.

TARTIŞMA

Kolloid Kist

Kolloid kistler embryonik endoderm kökenli kistlerdir. Yoğun mukoid içerikleri vardır, bu nedenle kontrastsız T1 sekanslarda tipik olarak parlak izlenirler. Kistlerin tamama yakını foramen Monro yerleşimlidir. Genelde baş ağnsı yakınmasına neden olurlar. Foramen Monroyu tıkayarak hidrosefaliye yol açabilirler. Bu nedenle izlemde büyüme gösteren kistler cerrahi olarak çıkartılır.

KAYNAKLAR

1. Armao D, et al. Colloid cyst of the third ventricle: imaging-pathologic correlation. AJNR 2000 Sep;21(8):1470-7.

2. Jeffree RL, Besser M. Colloid cyst of the third ventricle: a clinical review of 39 cases. J Clin neurosci 2001; 8:328-331.

MR GÖRÜNTÜLERİ