Olgu Arşivi

Aberran Ampulla Vateri

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  72, Yaş kadın
 • Tanı

  Aksiyel HASTE ve gorgnalağır T2A MRKP ard arda görüntülerinde ve MIP imajda sol napam; dünyamı (sarı oklar) mide antrum düzeyine açılım gösterdiği izleniyor. Koledok ise duodenum 2- kısmına normal Iokalizasyonunda açılım gösteriyor.Hastanın endoskopisinde mısır düzeyinde belirgin olan safra izleniyor. Anlam düzeyinde MRKP öncesi emmi; puanina açısından şüphe uyandıran milimetrik açıklık (ok) mevcut
 • Yazar

  Adnan Özdemir
 • Tarih

  03/03/2014

MR BULGULARI

72 yasinda bayan hasta, mide agrisi bulanti kusma, endoskopide midede safra izleniyor ve MRKP isteniyor.

TARTIŞMA

Aberran Ampulla Vateri

-Majör papilla vateri genellikle duedonum 2. kısım posteromedial duvarında Iokalizedir.

-Bilier duktus kanallarında çok çeşitli varyasyonlar görülebilmektedir. Bilier duktus ağzı duodenum boyunca başlıca 3. ve 4. Kısımda (1- 2) daha az sıklıkla duodenal bulbusda (3-4) yer almaktadir. Çok daha az sıklıkla ise de midede görülebilir (5-6).

-Literatürlerde sadece birkaç olguda gastrik lokalizasyonlu ektopik papilla tariflenmiştir (7).

-Ektopik lokalizasyonlu papillayı göstermede ERCP sıklıkla kullanılır. ERCP ile şüphelenilen olgularda biliyer anatomi ve ektopik açılımlan göstermede MRKP yararlı bir görüntüleme yöntemidir.

KAYNAKLAR

-Lindner HH, PeFıa VA, Ruggeri RA. A clinical and anatomical study of anomalous terminations of the common bile duct into the duodenum. Arın Surg.1976; 184:626-632.

-Doty J, Hassall E, Fonkalsrud EW. Anomalous drainage of the common bile duct into the fourth portion of the duodenum. Clinical sequelae. Arch Surg 1985; 120:1077-1079.

-Lee HJ, Ha HK, Kim MH, Jeong YK, Kim PN, Lee MG, Kim JS, Suh DJ, Lee SG, Min YI, et al. ERCP and CT findings of ectopic drainage of the common bile duct into the duodenal bulb. AJR 1997; 169:517-520.

-Ozaslan E, Saritaş U, Tatar G, Simşek H. Ectopic drainage of the common bile duct into the duodenal bulb: report of two cases. Endoscopy 2003; 35:545.

-Pereira-Lima J, Pereira-Lima LM, Nestrowski M, Cuervo C. Anomalaous location of the papilla of vater. Am J Surg 1974; 128:71-74.

-Katsinelos P, Papaziogas B, Paraskevas G, Chatzimavroudis G, Koutelidakis J, Katsinelos T, Paroutoglou G. Ectopic papilla of vater in the stomach, blind antrum with aberrant pyloric opening, and congenital gastric diverticula: an unreported association. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2007; 17:434-437.

-Lee SS, Kim MH, Lee SK, Kim KP, Kim HJ, Bae JS, Kim HJ, Seo DW, Ha HK, Kim JS, et al. Ectopic opening of the common bile duct in the duodenal bulb: clinical implications. Gastrointest Endosc 2003; 57:679-682.

MR GÖRÜNTÜLERİ