Olgu Arşivi

Brusella Hipofizit

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  49, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1: Kontrast madde enjeksiyonu öncesi sagittal (A) ve sonrası koro nal (B) MR görüntülerde hipofiz glandında ve stalkta difüz kontrast artımı ve boyut artışı izlenmektedir.Resim 2: 5 ay sonraki kontrol MR görüntülemede, kontrast madde enjeksiyonu sonrası sagittal (A) ve öncesi koro nal (B) görüntülerde hipofiz glandında atrofi ve suprasellar sisternanın hipoofizer fossaya herniasyonu izlenmektedir.
 • Yazar

  Hayri Oğul
 • Tarih

  22/10/2014

MR BULGULARI

49 yaşında erkek olgu, iki aydır çift görme, görme keskinliğinde kayıp, halsizlik, iştahsızlık, aşırı terleme ve libido kaybı şikâyetleri mevcut.

TARTIŞMA

İnsan brusellozu potansiyel olarak hayatı tehdit eden multisistem hastalıktır. Kesin tanı kültür ve serolojik tetkiklerle konulur. Akut ve kronik safhada santral sinir sistemi tutulumu görülebilir. Nörobrusellozun klinik bulguları menenjit, meningoensefalit, myelopati ve myelit gibi hastalıkları taklit edebilir. Literatürde polinöropati ve hiperprolaktinemi ile prezente olan nörobruselloz ve pituiter tutulumu ilk olarak Çiftçi ve arkadaşları tarafından tanımlandı. Burada sunduğumuz olguda klinik ve labaratuar verileri ile hipofızitin otoimmün patofizyolojisi dışlanmıştır. Dahası brusellozun kesin tanısı laboratuar verileri ve klinik bulgularla konulduktan sonra tedavi başlanmış klinik bulgular düzelmiş kontrol MR görüntülemede parsiyel empty sella geliştiği gözlenmiştir.

Hipofizit brusellozun çok nadir bir formudur. Artmış prolaktin yüksekliğinde nadir de olsa brusella hipofizit olasılığı düşünülmelidir. Radyolojik olarak hipofizde boyut ve kanlanma artışı durumlarında ayırıcı tanı listesine brusella hipofizit te eklenmelidir.

KAYNAKLAR

 • AI-Sous MW, Bohlega S, AI-Kawi MZ, Alwatban J, McLean DR. Neurobrucellosis: clinical and neuroimaging correlation. AJNR Am J Neuroradiol. 2004;25:395-401.
 • Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. Lancet lnfect Dis. 2006;6:91-9.
 • Tali ET, Keskin T, Oznur il, Simonson T, Yuh WT. MRI of Brucella polyneuritis in a child. Neuroradiology.1996;38:190-2.
 • Ciftci E, Erden 1, Akyar S. Brucellosis of the pituitary region: MRI. Neuroradiology. 1998;40:383-4.

MR GÖRÜNTÜLERİ