Olgu Arşivi

İnferiora Yer Değiştirmiş Flap-Kanat Mediyal Menisküs Yırtığı

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  27, Yaş erkek
 • Tanı

  Yağ baskılı PD sagital MR kesitinde mediyal menisküsde horizontal yırtığa ait yüksek sinyal (kırmızı ok) izleniyor. Tibyal platoda kemik iliği ödemi mevcut (yeşil ok) (Resim-1) Daha mediyalden geçen yağ baskılı PD sagital MR kesitinde medial menisküs korpusundan inferiora katlanmış ‘flap-kanat’ şeklinde menisküs parçası (mavi ok) izleniyor. (Resim-2) Yağ baskılı PD koronal MR kesitinde mediyal menisküs korpusunda ‘flap yırtığı’ izleniyor. Meniskal fragman (mor ok) inferiora katlanmıştır. (Resim-3) Meniskal düzeyin inferiorundan geçen yağ baskılı PD aksiyel MR kesiti medial menisküs korpusundan inferiora katlanmış menisküs parçasını gösteriyor.
 • Yazar

  Berna DİRİM METE
 • Tarih

  07/01/2016

MR BULGULARI

27 yaşında erkek olgu. Sağ dizde ağrı şikayeti mevcut.

TARTIŞMA

İnferiora Yer Değiştirmiş Flap-Kanat Mediyal Menisküs Yırtığı

 • Flap-kanat meniskal yırtık; sıklıkla horizontal paternli yırtık zemininde gelişir. Üst ya da alt meniskal komponentin yer değiştirmesi şeklinde tanımlanır (1).
 • En sık mediyal menisküs korpusunda görülür.
 • Mediyal menisküs flap yırtıkları, tüm yer değiştirmiş meniskal yırtıkların %13-16’sını oluşturur (2).
 • Kanat şeklinde yer değiştiren meniskal komponent superior ya da inferiora katlanır. İnferiora yer değiştirme daha yüksek oranda bildirilmektedir (1,2,3).
 • Flap-kanat yırtıklar sıklıkla reaktif sinovit oluşturduklarından semptomatiktirler. Tanıda MR en etkin noninvaziv yöntem konumundadır.
 • MR da menisküste yırtığa ait bulgular izlenir. Sıklıkla horizontal yırtık tanımlanır. Menisküs ile bir kısmi bağlı kalıp bir bölümü yer değiştiren meniskal parça superiorda femur kondili ile eklem kapsülü arasında, inferiorda tibyal plato ile eklem kapsülü arasında yer alan superior veya inferior meniskal reseslerde izlenir (1).
 • Koronal planda görüntülemeye ek olarak sagital planda görüntüleme fragmanın lokalizasyonunu göstermede duyarlılığı arttırmaktadır. Yer değiştiren parçanın ödem nedeniyle T2 sinyalinin normal meniskal dokudan yüksek olabileceği akılda tutulmalıdır (2,3). Aksiyal planda meniskal seviyenin üst ya da alt kesitlerinde, femur ya da tibyanın kapsül ile arasındaki mesafede meniskal dokuya benzer sinyalin varlığı uyarıcıdır.
 • Sıklıkla tamir ya da rezeksiyon şeklinde cerrahi gerektiren bu yırtıkların MR ile tanımlanmaları önemlidir.

KAYNAKLAR

 • Vande Berg BC, Malghem J, Poilvache P, Maldague B, Lecouvet FE. Meniscal tears with fragments displaced in the notch and recesses of the knee: MR imaging with arthroscopic comparison. Radiology 2005; 234:842-50.
 • Le Hir P, Charousset C, Duranthon LD, Grimberg J, Schmider L, Elis JB, Chassaing V, Laude F. Magnetic resonance imaging of medial meniscus tear with displaced fragment in the meniscal recesses. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2007; 93(4):357-63.
 • De Smet AA. How I diagnose meniscal tears on knee MRI. AJR Am J Roentgenol 2012; 199:481-99.

MR GÖRÜNTÜLERİ