Olgu Arşivi

Granülomatöz Mastit

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  50, Yaş kadın
 • Tanı

  Mamografide sağ meme alt iç kadranda asimetrik dansiteUS’de Sağ memede saat 6 ve saat 7 hizasında hipoekoik-heterojen içerisinde dilate duktuslara ait olduğu düşünülen kistik tübüler alanlar ve çevresinde geriduktal inflamasyon alanları izlenen lezyonlar.T1 ağırlıklı serilerde içerisinde T2 ağırlıklı serilerde içerisinde Myapıların kistiktübüler yapıların olduğu kistik medler yapıların ve ödem komşuluğunda belirgin Malan alanlarının Oldugu Malan kontrast madde tutulumu.Dinamik değerlendirmede Tip 2 kontrastlanma gösterdiği dikkati çekmektedir.
 • Yazar

  Pınar Güleçyüz
 • Tarih

  14/04/2014

MR BULGULARI

50 yasinda sag memede eline agrili sertlik gelen, US ve mamografisinde patolojik bulgular olan kadin hasta.

TARTIŞMA

Granülomatöz mastit

-Granülomatöz mastit memenin nadir inflamatuar hastalıklarından biridir.

-Granülomatöz mastitin sebebi belli değildir. Genellikle genç yaşlarda görülmektedir.

-Klinik ve radyolojik özellikleri meme kanserine benzemektedir.

-En sık semptomları memede kitle, ağrı, eritem ve inflamasyondur.

-Tutulum genellikle tek taraflıdır. Bilateral olgular rapor edilmiştir.

-Mamografide en sık bulgu asimetrik dansite artışı olup spesifik değildir.

-Tanıda MR yararlı olup, genellikle asimetrik kitle etkisi göstermeyen T1'de hipointens, T2’de hiperintens sinyal değişiklikleridir. Dinamik görüntülemede değişken bulgu verebilir. Hasta kliniği ile birlikte benign tip eğri izlenmesi tanıda yardımcıdır ancak biyopsi tanısı gereklidir.

KAYNAKLAR

1) Memis A, Bilgen I, Ustun EE et al. Granulomatous mastitis: imaging findings with histopathologic correlation. Clin Radiol 2002; 57(11): 1001-6 

2) Larsen I_], Peyvandi B, Klipfel N, Grant E, Iyengar G. Granulomatous Lobular Mastitis: Imaging, Diagnosis, and Treatment. AJR 2009; 193:574-581

3) Aksoy Ş, Aren A, Karagöz B, et al. Granülomatöz Mastit ve Cerrahi Tedavisi. Istanbul Tıp Derg 2010; 11:164-167

4) Sabate JM, Clotet M, Gomez A et-al. Radiologic evaluation of uncommon inflammatory and reactive breast disorders. Radiographics 2005; 25 (2): 411-24

MR GÖRÜNTÜLERİ