Olgu Arşivi

Apikal Hipertrofik Kardiyomyopati ve Apikal Anevrizma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  103, Yaş erkek
 • Tanı

  Üst sıra: 4 oda FIESTA (b-SSFP) sine ve hareketsiz görüntüler Alt sıra: 2 oda FIESTA (b-SSFP) ve 4 oda geç dönem kontrastlı (late-enhancement) görüntüler Apikal düzeyden hemen önce sol ventrikül duvarında belirgin kalınlaşma (oklar) mevcut olup sistolde kavite bu seviyede kollabe olmaktadır. Apikal düzeyde akinetik duvar incelmesi şeklinde anevrizma formasyonu izlenmektedir (asterisk). Geç dönem kontrastlı görüntüde apekste fibrotik değişiklikler ile uyumlu transmural kontrastlanma (açık ok) mevcuttur.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  26/11/2012

MR BULGULARI

67 yasinda erkek hasta kardiyak MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Apikal Hipertrofik Kardiyomyopati ve Apikal Anevrizma

Apikal hipertrofik kardiyomyopati (HKM) sol ventrikül duvarında ağırlıklı olarak apekste hipertrofi ile karakterizedir. HKM'lerin bu varyantı genellikle iyi prognoza sahip olmakla birlikte eşlik eden anevrizmanın prognoz üzerine etkisi bilinmemektedir.

Bununla birlikte apikal anevrizma ile seyreden HKM'lerde önemli morbidite ve mortalite bildirilmektedir. Kardiyak MRG özellikle apikal düzeyi değerlendirmede ekokardiyografiye göre daha başarılıdır; Apikal HKM’de özellikle apikal düzeyde hipertrofi izlenir ve sistolde kavite kollabe olabilir. Anevrizma akinetik duvar incelmesi şeklinde izlenir ve geç dönem kontrastlı görüntülerde fibrozise bağlı kontrastlanma gösterebilir.

KAYNAKLAR

1. Ates M, Kwong RY, Lipton MJ, Tatli S. Apical hypertrophic cardiomyopathy: diagnosed by cardiac magnetic resonance imaging. Tex Heart InstJ 2006; 33: 408-409.

2. Dahiya A, Thavendiranathan P, Thomas JD, Flamm SD. Apical hypertrophic cardiomyopathy with and without aneurysm. J Am Coll Cardiol 2012; 60:1709.

3. Amano Y, Takayama M, Kumita S. Magnetic resonance imaging of apical left ventricular aneurysm and thinning associated with hypertrophic cardiomyopathy. J Comput Assist Tomogr 2008; 32:259-264.

MR GÖRÜNTÜLERİ