Olgu Arşivi

Dalak Hamartomu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  37, Yaş kadın
 • Tanı

  A. T1AB. T2AC. Yağ baskılı T2AD. Kontrastlı dinamik arteriyel faz T1AE. Kontrastlı dinamik portal venöz faz T1AF. Postkontrast geç faz yağ baskılı T1AAksiyel kesitlerde dalak süperiorundan kaynaklanarak mediale doğru egzofitik büyüme gösteren, yaklaşık 8cm boyutta, iyi sınırlı, düzgün konturlu, T1A dalak ile izointens, T2A dalağa göre hafif hiperintens, kontrastlı dinamik seride arteriyel fazda dalak ile eş zamanlı, portal venöz ve geç faz kesitlerde dalağa göre daha fazla kontrastlanan homojen kitle izlenmektedir.
 • Yazar

  Şebnem Karasu
 • Tarih

  17/11/2011

MR BULGULARI

37 yasinda kadin olguda, dispeptik sikayetler nedeni ile yapilan abdominal ultrasonografide dalakta kitle izlenmesi nedeni ile üst abdomen MRG incelemesi yapildi

TARTIŞMA

İnsidansı otopsi serilerinde %0.024 - %0.13'tür.

Herhangi bir yaşta her iki cinste eşit oranda görülür.

Çoğunlukla asemptomatik olup, insidental olarak saptanır.

Büyük kitleler palpabl olabilir. Splenomegali ya da rüptüre neden olabilir.

Trombositopeni, anemi görülebilir.

Tüberoskleroz ile birliktelik bildirilmiştir.

Histopatolojik olarak dalaktaki kırmızı pulpa hücrelerinin anormal bir karışımıdır.

Görüntülemede USG BT'den üstündür. USG'de tipik olarak hiperekojen homojen solid kitlelerdir. Nadiren iskemi ya da kanamaya bağlı kalsifikasyon içerebilirler. Renkli Doppler USG'de artmış kan akımı izlenir.

BT'de dalak ile izodens olmaları ve benzer kontrastlanmaları nedeni ile tanı zordur. Kontur anormalliği tek bulgu olabilir.

MRG'de T1A'da dalak ile izointens, T2A'da hiperintens, IV gadolinyum enjeksiyonu sonrası hızlıca diffüz kontrastlanan, iyi sınırlı, düzgün konturlu kitle şeklinde izlenir. Geç faz imajlarda görünümü daha homojendir.

KAYNAKLAR

1) Lam KY, Yip KH, Peh WC. Splenic vascular lesions: unusual features and a review of the leterature. Aust N Z J Surg 1999; 69:422-425.

2) Ramani M, Reinhold C, Semelka R, et al. Splenic hemangiomas and hamartomas: MR imaging characteristics of 28 lesions. Radiology 1997; 202:166-172.

3) RM. Abbott, AD Levy, Nedine S, et al. Primary Vascular Neoplasms of the Spleen: Radiolohic-Pathologic Correlation. RadioGraphics 2004; 23:1137-1163.

MR GÖRÜNTÜLERİ