Olgu Arşivi

Kordoid Glioma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  36, Yaş kadın
 • Tanı

  A. TSE T2 aksiyalB. TSE T2 aksiyal; SE T1 aksiyal ve sagital; postkontrast SE T1 sagitalC. 3D FIESTA sagital kesitler. 3. Ventrikül anterioru ve hipotalamus yerleşimli, loblue konturlu solid kitle izlenmektedir. T2AG'de gri cevher ile izointens olan kitle yoğun kontrast tutmuş olup çevresinde hafif ödem vardır. Anterior ve inferior komşuluğunda, frontobazale uzanan, kontrast tutmayan listik komponenti mevcuttur. Ayrıca 4. ventrikülde genişleme ventrikül iç duvarını döşeyen ve kontrast tutmayan solid doku izlenmektedi. Beyin parankimine göre T2'de daha yüksek sinyalli olan bu doku 3D FIESTA kesitlerde daha iyi görünmektedir. İntraventriküler lezyon foramen Magendi ve Luschkalar aracılığıyla ventrikül dışına da uzanmaktadır. Ek olarak serebellar tonsiller herniasyon ve üst sevikalde siringomyeli mevcutttur.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  21/05/2012

MR BULGULARI

Yillardir bas agrisi yakinmasi olan mental retarde 36 yasinda kadin hasta

TARTIŞMA

Hipotalamus / anterior 3. ventriülde görülen yeni bir klinikopatalojik antite 1998'de tanımlandı.

WHO grade II glial tümör

Yavaş büyüyen ovoid iyi sınırlı yoğun ve homojen kontrast tutan solid kitle; kistik komponenti olabilir. BT'de hiperdens, T1AG'de izointens, T2AG'de hafif hiperintens.

Yakınmalar lokal kitle etkisine bağlıdır ( baş ağrısı, hipotalamik yetmezlik, homonim hemianopsi, obstrüktif hidrosefali)

Tedavi yöntemi cerrahidir.

Ayırıcı tanıda supresellar kitleler (hipofizer makroadenom, kraniofaringioma, anevrizma, pilositik astrositom, metastaz, Rath yarığı kisti, tuber cinereum hamartomu, granulamatöz enfeksyionlar) ve 3. ventrikül kitleleri (ependimom, koroid pleksus papillomu, astrositom, koloid kist, germinom, pineal kitleler) düşünülmelidir.

Olgumuzda (yakınları kabul etmediği için) cerrahi tedavi yapılamamıştır. Suprasellar kitlenin, tipik MR görünümü neden,yle kordoid glioma ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Ancak 4. ventrikül içinde, kontrast tutmayan, foramenlerden dışarı doğru çıkan lezyonun natürü anlaşılamamıştır. Ayırıcı tanıda kordoid gliomanın ekilme metastazı ya da eşlik eden ependimom düşünebilir.

KAYNAKLAR

1) Brad DJ, Scheithauer BW, Staugaitis SM, Cortez SC, Brecher K, Burger PC Third ventricular chordoid glioma: a distinct clinicopathologic entity. J Neuropathol Exp Neurol 1998;57:283-290

2) Pomper MG, Passe TJ, Burger PC, Scheithauer BW, Brat Dj. Chordoid Glioma: A Neoplasm Unique to the Hypothalamus and Anterior Third Ventricle. AJNR 2001i 464-469.

MR GÖRÜNTÜLERİ