Olgu Arşivi

Kafa tabanı menengiomu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  17, Yaş kadın
 • Tanı

  Fig 1: Axial T2A (A, B) ve pre  (C) ve postkontrast aksiyel T1 A (D) ve postkontrat koronal T1A (E, F, G)  görüntülerde sağda hipoglossal kanalı ve jugular forameni infiltre eden intrakranial ekstraaksiyel komponenti olan ekstrakranial olarak distal servikal ICA boyunca uzanan T2 hipointens kontrastlanan kafa tabanı kitlesi izlenmektedir. İntrakranial komponenti en plaque şeklindedir (E).Fig 2: Aksiyel BTA (A, B, C)  görüntülerde  kitlenin kemik yapılarda hem litik  hem de  sklerotik (hiperosteosis) değişiklik yaptığı izlenmektedir.  Kitlenin içinde  vasküler  yapılar seçilmektedir (B ve C’de oklar).  Ancak kitle   glomus kadar hipervasküler değildir. 
 • Yazar

  Dr. Ezra ÇETİNKAYA, Ayşe ARALAŞMAK
 • Tarih

  31/08/2017

MR BULGULARI

17 yaşında baş ağrısı, ses kısıklığı ile başvuran erkek olgunun boyun MRG ve boyun BTA gösterilmektedir.

TARTIŞMA

Kafa tabanı menengiomu (Jugular foramen menengiomu)

Jugular foramen menengiomu en çok glomus jugulare ve Schwanoma ile karışır. Jugular foramen menengiomu jugular forameni hipoglossal kanalı, occipital condyle infiltre ederek karotid kılıf boyunca inferiora yayılır. İntrakranial komponenti en plaque şeklindedir. Tipik özelliğidir.

Kafa tabanında glomus tumorları kemik yapılarda litik destrüktif (permeative–destructive pattern) değişiklik yaparken menengiomalarda hiperosteosis veya permatif-sklerotik pattern görünür. Glomus tümörlerinde superolaterale orta kulağa uzanım daha sıktır, inferiora nasofarenkse uzanım nadirdir. Tipik olarak intrakranial uzanımında en plaque görünüm izlenmez.

Schwanoma ise remodelling tarzında kemiklerde düzgün şekil değişiklikleri yapar, erozyon seçilmez. Schwanomalarda foramenler genişler ama kemik yapılara invazyon ve destruksiyon izlenmez.

Glomus ve Schwanomalar genelde T2 hiperintens özelliktedir. Menengioma T2 hipo yada hiperintens izlenebilir. Görünüm patolojik alt tipine göre değişebilir. Ancak T2 hipontensite daha çok menengiomayı telkin etmektedir.

Menengiomada ve glomus tümörleri de hipervasküler tümörlerdir. Tuz biber görünümü veren belirgin vasküler yapılar glomus için tipiktir. Bizim vakamızda da yer yer kitle içinde vasküler yapılar seçilmektedir. Ancak glomus tümörleri BTA’da vasküler yapılar kadar hiperdens seçilir. Bu görünüm bizim vakamızda mevcut değildi.

KAYNAKLAR

1) Macdonald AJ, Salzman KL, Harnsberger HR, Gilbert E, Shelton C. Primary jugular foramen meningioma: imaging appearance and differentiating features. AJR Am J Roentgenol. 2004 Feb;182(2):373-7. Review.

2) Mathur A, Jain N, Kesavadas C, Thomas B, Kapilamoorthy TR. Imaging of skull base pathologies: Role of advanced magnetic resonance imaging techniques. Neuroradiol J. 2015 Aug;28(4):426-37. doi: 10.1177/1971400915609341.

MR GÖRÜNTÜLERİ