Olgu Arşivi

Parankimal, Dural ve Kalvaryal Metastazlar

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  65, Yaş kadın
 • Tanı

  A. Aksiyel kontrastsız BT kesitiB- Aksiyel T2AGC- Aksiyal kontrestsız T1AGD- Aksiyal FLAIR TZE. Aksiyel kontrastlı T1AGF- Segittel kontrastlı T1AGG, H. Koronel kontrastlı T1AG BT kesitinde kelveryal kemiklerde kalınlaŞma, intradiploik sklerotik ve litik lezyonlargörülmektedir. MR kesitlerinde sağ frontal paresagitel yerleŞimli 31x23 mm, sol oksipital lobde 18x8 mm çaplı, çevre ödemleri olan ve kontrastlı kesitlerde belirgin homojen kontrastlenen kitlesel lezyonlar mevcuttur- Dura kelın, düzensiz görünümde olup diffüz, yer yer nodüler formde kontrastlenma göstermektedir. Diploe mesafesi genişlemiş olup düŞÜk sinyallidir. Kontrastlı kesitlerde intradiploik kontrast tutan alenlar mevcuttur.
 • Yazar

  Emray Akkoç
 • Tarih

  21/07/2011

MR BULGULARI

Meme ca öyküsü olan 65 yasinda kadin olgu, 1 aydir bulanti, kusma ve uyku hali yakinmalariyla nöroloji poliklinigine basvurdu. Hastanin kranial BT ve MRG incelemeleri yapildi.

TARTIŞMA

Parankımal, Dural ve Kalvaryal Metastazlar

Erişkinde supratentorial mesafede en sık görülen kitle metastazdır. Erişkinde en sık beyin metastazı oluşturan primer tümörler meme, akciğer, melanom, renal ve kolorektal kanserlerdir.

Otopsi serilerinde sistemik malign neoplazmlara bağlı gelişen intrakraniyal metastaz insidansı %24 iken dural metastaz insidansı %4-10 arasında değişen oranlarda saptanmıştır. Intrakranial parankimal metastazlar soliter yada multipl olabilir.

Kontrastsız BT de tipik olarak hipodens, MRG de, TlAG de hipointens,T2AG de hiperintens, hemen her zaman değişik derecelerde kontrast tutan, orta derecede ödemi olan, iyi sınırlı, homojen ya da heterojen olabilen kitelerdir. Beyin metastazlı olguların çoğu semptomatiktir. Klinik, kitle yeri ve ödem derecesine bağlıdır. Başağnsı, konfüzyon, hemiparezi, nöbet, vizüel bozukluklar, vertigo, kusma, afazi gibi bulgular gelişebilir. Multipl kitlelerin ayıncı tanısına abse, lenfoma, multisentrik gliom, menenjiyomatozis, tuberkülorn, parazitik enfeksiyonlar girer. Meningeal yayılımın saptanmasında kontrastlı MRG gereklidir.

Normalde kontrastlı serilerde falks serebri ve tentoryum kısa, lineer çizgiler şeklinde boyanırken, leptomeninkste dansite veya intensite artımı olmaz. MR görüntülerinde kalın, devamlılık ve nodüler kontrastlanma gösteren dural yüzeyler hastalık şüphesi taşır. Dural metastazların ayırıcı tanısında meningioma ve granülamatöz enfeksiyonlar düşünülmelidir. Meningiomaların T1 ve TZ ağırlıklı serilerde korteks ile eş sinyal intensitesinde olmasına rağmen çoğu metastaz T2 ağırlıklı serilerde hiperintens, Tl ağırlıklı serilerde hipointensdir.

Ayrıca dural metastazlara sıklıkla kranyal kemik metastazlannın ve kemik erozyonlarının eşlik etmesi klinik radyolojik tanıda önemlidir.

KAYNAKLAR

1. Nayak L, Abrey LE, lwamoto FM. Intracranial dural metastases.Cancer. 2009; 115(9):1947-1953.

2. Maroldi R, Ambrosi C, Farina D- Metastatic disease of the brain: extra-axial metastases (skull, dura, Ieptomeningeal) and tumour spread. Eur Radiol. 2005; 15(3):617- 626-

3. Osborn AG. Stroke- Diagnostic Neuroradiology.St.Louis,Missouri: Mosby Year Book, 1994;330-398.

MR GÖRÜNTÜLERİ