Olgu Arşivi

Skafoid Avasküler Nekrozu (kırığa sekonder)

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  52, Yaş kadın
 • Tanı

  Sağ dirsek MRG'de yağ baskılam alı PD A (A ve B) ve yağ baskılam alı T2 A (C) görüntü lerde triseps kasında ödem, tendon bütünlüğünde bozulma ve sag'rtal görüntüde retraksiyon izleniyor.
 • Yazar

  Çağla Tarhan
 • Tarih

  07/01/2013

MR BULGULARI

52 yasinda bayan hasta, sol el bileginde 6 aydir süren agri sikayeti ile basvuruyor

TARTIŞMA

Triseps Tendon Rüptürü

Çok nadir rastlanır. Ortalama 30 yaş civarında görülür. Kadın ve erkeklerde eşit oranda mevcuttur. Hemen her zaman major travma sonrası olur.

Sıklıkla radius başı kırığı eşlik eder.

En sık olekranon distal tutunma yerinde olur.

Seyrek olarak birlikte olekranon bursiti ve ulnar sinir sublu ksasyonu olabilir.

Spontan olursa akla SLE, hiperparatiroid izm, lokal steroid kullanımı gelmelidir.

KAYNAKLAR

1. Internal Derangements ofJoints: Resnick, Kang, Pretterklieber.

2. Kas iskelet sistemi MR uygulamaları: MR derneği.

3. Cam pell' s operative orthopaedics.

MR GÖRÜNTÜLERİ