Olgu Arşivi

MEN IIA ile birlikte olan feokromositoma

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  26, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1-2: Aksiyal planda her iki sürrenal lojda TlAG de izo- hafif hipointens ve yağ baskılı T2 AG'de sağda hiperintens, solda santrali kistik nekrotik görünümde hiperintens özellikte kitle lezyonları izleniyor. Resim 3: Koronal plan T2 yağ baskısız görüntülerde her iki sürrenal lojda solda kistik kom ponenti olan kitle lezyonları görülüyor. Resim 4: Kontrast enjeksiyonu sonrası sağda homojen, solda kistik komponent dışındaki kısımda kontrastlanmanın varlığı görülüyor.
 • Yazar

  Harun Çam
 • Tarih

  07/10/2013

MR BULGULARI

26 yasinda bayan hasta tiroid meduller karsinomu nedeniyle opere olmus. Su anda ara ara olan hipertansiyon ataklari mevcut.

TARTIŞMA

MEN IIA ile birlikte olan feokromositoma

Feokromositoma kromaffin hücrelerden kaynaklanan nadir görülen bir tümördür. feokromositomaların %90'ı adrenal medülla kaynaklıdır; adrenal dışı odaklar arasında karotis arteri, kalp kası, aorta ve mesane sayılabilir. Adrenal dışı yerleşimli feokromositomalar genellikle maligndir . Feokromositomalar sporadik veya bir sendromun parçası olarak ortaya çıkabilir. Herediter feokromositoma; MEN tip IIA, von Hippel Lindau, nörofibramatozis ve izole familyal feokrositoma olmak üzere dört sendromla ilişkilidir.

Bilateral feokromositoma von Hippel Lindau hastalığı ve MEN tip IIA sendromunun başlangıç bulgusu olabildiği için bilateral feokromositomada herediter bir sendrom akla gelmelidir. Klinik olarak feokromositoma hafif labiI hipertansiyondan, hipertansif kriz, akut miyokart infarktüsü veya serebrovasküler olaya sekonder ani ölüme kadar değişebilen bir tablo oluşturabilmektedir. Hastalarda klasik semptomlar ataklar halinde gelen baş ağrısı, solukluk, paIpitasyon, hipertansiyon ve aşırı terlemedir.

Tanı idrarda katekolamin ve metabolitlerinin ölçümü ile konur. Feokromositomaların MR görüntüsü lezyonun T2 A serilerde homojen yüksek sinyal göstermesi nedeniyle ampüle benzetilmiştir. Ancak T2A serilerde heterojen, düşük, orta ve yüksel sinyal özelliği gösterebilirler. Tümör heterojenitesi intratümöral hemoraji ve kist formasyonlarına sekonder oluşmaktadır. Feokromoositomalar genellikle intraselüler lipid içermezler ve karşı faz(kimyasal şift) görüntülerde baskılanma göstermezler. 

KAYNAKLAR

1. Siegelman ES. Tüm vücut MRG, İstanbul tıp kitabevi; 2008, 135-7.

2. TaouIi B, Ghouadni M, Correas JM, HammeI P, Couvelard A, Richard S, Vilgrain V. Spectrum of abdominal imaging findings in von Hippel-Lindau disease. AJR Am J Roentgenol. 2003 Oct;181(4):1049-54.

MR GÖRÜNTÜLERİ