Olgu Arşivi

Pigmente villonodüler sinovit

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  36, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1A :T1 A koro nal kesitte ekleme komşu kemik yapılarda ve yumuşak dokularda heterojen, hipointens alanlar içeren kitle lezyonları. Resim 18: T2 A Yağ Baskılı koro nal kesitte ekleme komşu kemik yapılarda ve yumuşak dokularda heterojen, hiperintens ve hipointens alanlar da içeren kitle lezyonları. Resim 2A:T1 A koronal kesitte ekleme komşu kemik yapılarda, yumuşak dokularda ve ekleme doğru uzanım gösteren heterojen, hipointens alanlar içeren kitle lezyonları. Resim ZB: T2 A Yağ Baskılı kontrastlı koronal kesitte ekleme komşu kemik yapılarda, yumuşak dokularda ve ekleme uzanan heterojen, hiperintens ve hipointens alanlar da içeren kitle lezyonlarında heterojen kontrastlanma. Resim 3: Tl A sagittal kesitte, ekleme komşu kemik yapılarda, yumuşak dokularda ve ekleme uzanan alanlarda hipointens kitleler. Resim 4: Tl A aksiyal yağ baskılı kontrastlı kesitte tarif edilen kitlelerde heterojen ve kısmen boyanma.
 • Yazar

  Ali Balcı
 • Tarih

  25/03/2013

MR BULGULARI

36 yasinda erkek hasta, sag dirsekte hareket kisitliligi ve sislik ile basvurdu

TARTIŞMA

Pigmente villonodüler sinovit

Pigmente villonodüler sinovit (PVNS) sinovyumu, bursayı ve tendon kılıfını etkileyen nedeni bilinmeyen proliferatif bir hastalıktır. Travma ile az da olsa ilişkili olan uzun süredir tekrarlayan ataklar halinde olan eklem şişliği hikayede yer almaktadır.

PVNS formları 3 grupta toplanmıştır:

1) Eklem dışı PVNS: Tendon kılıfı dev hücreli tümörü

2) Lokalize eklem içi PVNS

3) Diffüz eklem içi PVNS

Histolojik olarak PVNS'de sinovyumda hiperplazi, artmış vaskülarite ve hemosiderin içeren histiyositlerin birikimi gözlenir. En sık diz (%80) ve kalça eklemi olmakla birlikte ayak bileği ve glenohumeral eklem de tutulabilir. Erken dönemde efüzyon ve sinovyumda kalınlaşma daha sonra sinovyal fibrozis, kronik inflamasyon ve sinovyal mem branda hemosiderin birikimi ile karakterizedir. PVNS'nin MRG bulguları, hiperplastik sinovyu mda tüm sekanslarda düşük sinyal intensitesinde parmaksı veya nodüler kitleler şeklindedir. Proton ve Tl ağırlıklı sekanslarda düşük sinyal intensitesinde kitleler izlenebilir. STIR sekansında bu kitleler, hemosiderin ve sinovyumda fibrozis üzerine ödemin eklenmesine bağlı olarak yüksek sinyal intensiteli izlenebilir. İVKM enjeksiyonu sonucu sinovyal kitlelerde heterojen kontrastlanma gözlenir. Eklem aralığı korunmakla birlikte osteofit izlenm ez. 

KAYNAKLAR

1. Erden İ. Kas-İskelet Manyetik Rezonans Uygulamaları. Miki Matbaacılık, 2007, Ankara.

2. Stoller DW. Magnetic Resonance Imaging in Orthopaedics and Sports Medicine. 2nd Ed. Lippincott Williams and Wilkins, 1997, Philadelphia, PA.

MR GÖRÜNTÜLERİ