Olgu Arşivi

Spinal Kordda Kavernöz Anjiom (Kavernom)

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  42, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 3a: Sagital T1 ağırlıklı imajda, C1 vertebra düzeyinde spinal kord posteriorunda içerisinde hiperintens alanlar bulunan lezyonResim 3b: Sagital T2 ağırlıklı imajda, santralinde hiperintens alanlar bulunan, periferinde hipointens rimi izlenen lezyonResim 3c: Sagital gradient eko ağırlıklı imajda, lezyon hipointens olarak izleniyor.Resim 3d: Sagital T1A kontrastlı imajda, belirgin kontrast tutulumun olmadığı görülüyor.
 • Yazar

  Özlem Özkale
 • Tarih

  07/04/2014

MR BULGULARI

42 yasinda erkek hasta, kolunda güçsüzlük, elektriklenme sikayeti.

TARTIŞMA

Spinal Korda kavernöz anjiom (Kavernom)

-Nöbet, hemoraji, fokal nörolojik defisit ile başvururlar

-İnsidansı %0.4-0.8

-2.-3. dekadda sık, E=K

-Nöral doku içermeyen, lezyon içi değişik evrelerde kanamalar içeren benign vasküler malformasyondur

-Soliter veya multipl olabilirler

-BT' de iyi sınırlı, oval, hiperdens lezyon

-MR'da T1 ağırlıklı sekansta izo-hiperintens, TZ ağırlıklı sekansta heterojen, santrali hiperintens, periferinde hemosiderin rimi bulunan, Gradient eko sekanslarda hipointens, gadolinyum sonrası kontraslanma izlenmeyen lezyonlardır.

KAYNAKLAR

1) Heqde A, Nohan S, Tan KK, Lim Ce. Spinal cavernous malformations: magnetic resonance imaging and associated findings . Singapore Med J 2012; 53(9):582-586

2) Agnowal A, Barode P, Shukla S. Giant cavernous hemanjiomas of the brain. Asian Journal of Neurosurgery 2012; 7(4):220-222

MR GÖRÜNTÜLERİ