Olgu Arşivi

Primer SSS Lenfoması

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  68, Yaş kadın
 • Tanı

  A. TSE T2 aksiyalB. TSE T1 aksiyalC,D,E ve F. Postkontrast TSE T1 aksiyal, sagital ve koronal kesitlerde frontal lobda, büyük bölümü orta hattın sağında, transkallozal yolla sola da uzanan, frontal horn ependiminine temas eden intraaksiyal solid kitle izlenmektedir. Santralinde daha nekrotik bir alan mevcuttur. Bu alan dışında yoğun kontrast tutmuştur. Çevresinde dijital ödem vardır. Sağ frontal horn hafif bası altındadır.
 • Yazar

  Fazıl Gelal
 • Tarih

  27/08/2011

MR BULGULARI

1 aydir halsizlik, dengesizlik ve inkontinans yakinmalari olan 68 yasinda kadin hasta

TARTIŞMA

Primer SSS lenfomas, tüm malign SSS tümörlerinin %1'ini oluşturur.

Hastalar genellikle 50 yaşın üzerinde olup en fazla bir kaç aydır süren yakınmalar ile gelirler.

HIV/AIDS ve immun sistemi baskılayan durumlar ile ilişkilidir.

Tipik olarak yek ya da multipl, supratentoryal, ependimal/subaraknoid yüzeylere temas eden, transkallozal uzanım gösterebilen, yoğun ve homojen kontrast tutan kitlelerdir.

Boyutuna göre kitle etkisi beklenenden az.

Çoğu yüksek grey; daha az bölümü düşük greyd (bunlarda kontrastlanma olmayabilir ya da az düzensizdir.)

Memingeal - intraventriküler yayılım az görülür. (daha çok yüksek greyd olanlarda)

İmmunitesi normal kişilerde; BT'de çoğu hiperdens, kontrast tutar.

MR'da T1AG:izo-hipointens, T2AG: genellikle hipointens; yoğun homojen kontrast tutar.

Diffüzyon kısıtlılığı sık görülür.
İmmun yetmezlikli hastalarda ise multipl olma eğiliminde artık, düzensiz sınırlı, heterojen ve halka tarzında kontrast tutan lezyonlar şeklinde görülür.

Tedavide kortikosteroid, yüksek doz metotreksat, radyoterapi, cerrahi seçenekleri vadır.

Ayırıcı yanıda sekonder SSS lenfoması (orimerden görüntüleme ile ayırt edilemez),

Kelebek gliom / GBM (daha çok santral nekroz), serebral toksoplazmozis (immun yetmezliklilerde), tumefaktif MS / ADEM, abse, nörsarkoidoz düşünülebilir.

KAYNAKLAR

1) Slone HW, Blake JJ, Shah R, Huttikonda S, Bourekas EC. CT and MRI Findings of Intracranial Lumphoma. AJR May 2005 vol. 184 no. 51679-1685.

2) Gaillad F. Primary CNS Lumphoma. Radiopaedia.org

3) Zacharia TT, Law M, Naidich TP, Leedes NE. Central nervous system lumphoma characterization by diffusion-weighted imaging and MR spectroscopy. J Neuroimaging 2008 Oct;18(4):411-7.

MR GÖRÜNTÜLERİ