Olgu Arşivi

Persistan Trigeminal Arter

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  24, Yaş erkek
 • Tanı

  Resim 1: MRA kaynak görüntülerde baziler arterin anastomoz proksimalinde hipoplazik olduğu görülüyor. Resim 2: MRA kaynak görüntülerde sağ ICA kavernöz segmentinden persistan trigeminal arterin çıkışı görülüyor.  Resim 3: MRA kaynak görüntülerde persistan trigeminal arterin seyri ve baziler artere birleşimi görülüyor. Resim 4: MIP görüntüde sağ persistan trigeminal arter (ok)
 • Yazar

  Hacer Fırat
 • Tarih

  01/04/2013

MR BULGULARI

24 yasindaki erkek hastada bas dönmesi sikayeti vardi.

TARTIŞMA

Persistan Trigeminal Arter

Persistan trigeminal arter (PTA) baziler-karotid arter anastomozları arasında en sık görüleni ve en superior yerleşimlisidir. İnsidansı değişik serilerde %0,1 ile 0,6 arasında değişmektedir. Persistan trigeminal arter genellikle İCA'nın kavernöz segmenti ile mid baziler arteri bağlar.

İki tipi vardır:

lateral ve medial.

Lateral tipinde arter posterolateralde trigeminal sinir ile seyreder. Medial tipi ise posteromedialde transhipofizer seyirlid ir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Sol taraf yerleşimi ve lateral tipi daha sık görülmektedir. 

Persistan trigeminal arteri olan hastaların genellikle hastaneye başvuru nedeni baş ağrısıdır. Ayrıca akut su baraknoid kanama, bilinç değişiklikleri, 6. kranial sinir felci, baş dönmesi, görme problemleri ile de başvurabilirler. Hiçbir spesifik semptomu yoktur ve genellikle insidental olarak saptanırlar. PTA %25 oranında başka vasküler anomalilerle birlikte bulunur. Bu hastaların %14'ü ne anevrizma eşlik eder. Rüptüre olmaları halinde trigeminal kavernöz fistüle neden olabilirler. Ayrıca medial PTA'lar transsfenoid al hipofiz cerrahisi geçirecek hastalarda önemlidir. Fark edilmemeleri ölümcül kanamalara neden olabilir.

KAYNAKLAR

1.Dimmick SJ, Faulder KC. Normal variants ofthe cerebral circulation at mu ltidetector CT angiography. Rad iographics. 2009 Jul- Au g;29(4):1027-43

2. Meckel S, Spittau B, McAuliffe W. The persistent trigeminal artery: development, imaging anatomy, variants, and associated vascular pathologies. Neuroradiology. 2013 Jan;55(1):5-16

3.Vasovic': L, Jovanovic I, Ugrenovic': S, Vlajkovic': S, Jovanovic P, Stojanovic': V. Trigeminal artery: a review of normal and pathological features. Childs Nerv Syst. 2012 Jan;28(1):33-46

4.Azab W, Delashaw J, Mohammed M. Persistent prim itive trigeminal artery: a review. Tu rk Neu rosurg. 2012;22(4):399-406.

MR GÖRÜNTÜLERİ