Olgu Arşivi

Epidermoid Kist

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  32, Yaş kadın
 • Tanı

  Üst sıra: Aksiyal T2AG ve FLAIR Orta sıra: Aksiyal Diffüzyon AG ve ADC haritası Alt sıra: Pre ve postkontrast T1AG Sağda serebello po ntin köşede T2AG'de heterojen hiperintens, FLAIR ve TlAG'Ierde heterojen hipointens izlenen ekstraaksiyal lezyon, Diffüzyon MRG'de hiperintens, ADC haritasında paran kim ile izointens izlenmekte ve IV Gad enjeksiyonu sonrasında bir bölümde çevresel ince kontrastlanma ayırt edilmektedir.
 • Yazar

  Hasan Yiğit
 • Tarih

  22/04/2013

MR BULGULARI

Bas agrisi sikayeti olan 32 yasinda kadin hastaya kranyal MRG incelemesi gerçeklestirildi.

TARTIŞMA

Primer koleastatom olarak da adlandırılan epidermoid kist, akustik şvannom ve menenjiyomlardan sonra serebellopontin köşe yerleşimli en sık üçüncü tümördür.

Nöral tüp kapanması sürecinde ektodermal kalıntılardan gelişir. Doğumsal olmakla birlikte çok yavaş büyüme gösterdiklerinden genellikle 20-40 yaşlarında saptanır. Semptomlar kitle etkisine bağlı olup en sık baş ağrısı olmak üzere kranyal sinir etkilenmesi, serebellar semptomlar, nöbet ya da intrakranyal basınç artışı bulguları ile prezente olabilir.

%90 oranında intradural yerleşimli olup yarıya yakını serebello po ntin köşede yerleşim gösterir  MRG'de Tl ve T2AG'lerde BOS'a göre izo ya da hafif hiperintensve genellikle heterojen iç yapıda izlenirler. FLAIR sekansında BOS'a göre daha yüksek ve heterojen sinyal özelliğinde izlenmeleri araknoid kistten ayırt edilmelerinde yardımcıdır.

Diffüzyon MRG'deT2 parlama etkisi ve gerçek diffüzyon kısıtlamasının kombinasyonu sonucu parlak olarak izlenirken, ADC haritasında BOS'a göre belirgin düşük sinyalde olmakla birlikte beyin parankimi ile izointensyapıdadır. emptomatik olgularda cerrahi eksizyon uygulanabilir. Bununla birlikte komplet rezeksiyon güçtü r; özellikle  ranyal sinirler ve vasküler yapılar çevresindeki doku çıkarılamayabilir.

KAYNAKLAR

1. Bonneville F, Sarrazin JL, Marsot-Dupuch K, Iffenecker C, Cordoliani YS, Doyon D, Bonneville JF. Unusual lesions of the cerebellopontine angle: a segmental approach. Radiographics 2001; 21:419-438.

2. Schubert R, Gaillard F. Intracranial epidermoid cyst. Radiogaedia.org

MR GÖRÜNTÜLERİ