Olgu Arşivi

Jüvenil Dev Fibroadenom

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  14, Yaş kadın
 • Tanı

  Resim 1 (a-e): MR görüntülerinde, sağ memede TlA aksiyal kesitte (a), hipointens, yağ baskılı T2A sagittal kesitte (b), heterojen hiperintens sinyal özelliğinde ve içerisinde ince hipointens septalar bulunan lobüle konturlu, keskin sınırlı, yaklaşık 9 cm çapında kitle lezyonu izleniyor. 2. dinamik fazda elde edilen postkontrast MIP rekonstrüksiyon aksiyal görüntüde (c), lezyonda yoğun homojen opaklaşma mevcut. Postkontrast subtraksiyon sagittal görüntüde (d), lezyon içindeki septaların kontrastlanmadığı izleniyor. Lezyondan elde edilen tip 1 kinetik eğri (e).
 • Yazar

  Pelin Seher Öztekin
 • Tarih

  01/07/2013

MR BULGULARI

14 yasindaki kiz çocugunda, sag memede son 2 ayda gelisen ve asimetrik büyümeye neden olan kitle ve agri sikayeti mevcuttu.

TARTIŞMA

JÜVENİL DEV FİBROADENOM
Jüvenil fibroadenom, adelosan ve gençlerde tek taraflı meme kitlelerinin başlıca nedenidir. Jüvenil fibroadenom, bir fibroadenom varyantı olup tüm fibroadenomların %4 'ünü oluşturur ve boyutları 5-10 cm' nin üzerinde olduğunda dev jüvenil fibroadenom olarak isimlendirilir (1,2).

USG, jüvenil fibroadenomların tespitinde ilk tercih edilmesi gereken ve yüksek duyarlılığa sahip görüntüleme yöntemidir. MRG, lezyonun boyut ve lokalizasyonu ile ilgili net değerlendirme sağlar. MRG'de jüvenil fibroadenomların görünümleri farklılık göstermekle birlikte, büyük bir kısmı Tl ağırlıklı görüntülerde düşük sinyalli, T2 ağırlıklı görüntülerde yüksek sinyalli, yuvarlak ya da lobüle şekilli, keskin sınırlı kitle lezyonları olarak izlenir.

Sinyal intensiteleri homojen veya heterojen olabilir. Çoğu nda septasyon izlenmezken, olguların %30'u nda fibroadenom için tipik kabul edilen kontrastlanmayan fibröz septa gözlenir (2). Jüvenil fibroadenomların çoğunda benign kontrastlanma paterni saptanır.Jüvenil dev fibroadenomun ayırıcı tanısında öncelikle filloid tümör akla gelmelidir. Kesin tanı için biyopsi gereklidir (2,3).

KAYNAKLAR

1. Stehr KG, Lebeau A, Stehr M, Grantzow R. Fibroadenoma of the breast in an 11-year-old girl. EurJ Pediatr Surg. 2004 Feb; 14(1):56-9.

2. Chung EM, Cube R, Hall GJ, Gonzalez C, Stocker JT, Glassman LM. From the archives ofthe AFIP: breast masses in children and adolescents: rad iologic-pathologic correlation. Rad iographics. 2009; 29(3): 907-31.

3. Wurdinger S, Herzog AB, Fischer DR, Marx C, Raebe G, Schneider A, Kaiser WA. Differentiation of phyllodes breast tumors from fibroadenomas on MRI. AJR Am J Roentgenol 2005;185: 1317-1321.

MR GÖRÜNTÜLERİ