Olgu Arşivi

Büyük oksipital sinir (arnold siniri) schwannomu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  37, Yaş erkek
 • Tanı

  TSE TZ sagital (A) ve koronal (B) kesitlerde, C2-3 spinöz çıkıntıları arasında, orta hat yerleşimli, 2x2.5 cm boyutlu solid kitle izlenmektedir. Kitle Iobule konturlu ve kapsüllü olup düşük ve yüksek sinyalli alanlar içermektedir. TSE T1 sagital (C) ve aksiyal (D) kesitlerde kitlenin kas ile izointens olduğu görülmektedir. Postkontrast TSE Tl koronal (E) ve aksiyal (F) kesitlerde kitle yoğun heterojen parlaklaşma göstermiştir. BT kesitinde (G) kitle kasa göre hafif hipodens olup spinöz çıkıntıda destrüksiyon oluşturmamıştır.
 • Yazar

  Melda Apaydın
 • Tarih

  28/12/2011

MR BULGULARI

37 yasinda erkek hasta on yildir ense bölgesinde ara ara siddetlenen agri ve ele gelen kitle yakinmasi ile incelendi

TARTIŞMA

Büyük oksipital sinir (Arnold siniri) schwannomu

Myelinli sinir kılıfından köken alan schwannom, kapsüllü, benign, yavaş büyüyen bir tümördür. Periferik, spinal veya kranial sinirlerden gelişebilen bu tümör baş-boyun bölgesinde sıklıkla görülürken suboksipital bölgede görülmesi nadirdir.

Suboksipital alanda CZ servikal sinir arka kökünden köken alan büyük oksipital sinir ( Arnold siniri) 1. ve 3. servikal sinirlerden de eşlikçi dallar alır. Başta semispinalis kapitis kaslarını olmak üzere, baş boyun bölgesinin posterior servikal pleksus yoluyla kutanöz innervasyonunu sağlar. Bu alanda oluşan schwannoma, kitle etkisinden çok lokal irritasyon ve ağrı yapmasıyla karakterizedir. Olgumuzda kitle cerrahi olarak çıkarıldı ve histopatolojik incelemede Antoni A hücrelerinden zengin schwannoma tanısı aldı. Kitlenin büyük oksipital sinir (Arnold siniri) ya da onun muskuler dalından köken aldığı düşünüldü.

Schwannom BT’de kasa göre hipo ya da izodens, MRG’de T1’de izo- hipointens, T2'de başlıca hiperintenstir. T2’de kitle santralinde hipointens görünüm (target sign) izlenebilir. Kitle kapsüllü olabilir ve kistik dejenerasyon gösterebilir. Kontrast tutulumu değişik derecelerde olabilir. Ayırıcı tanıda mezenşim kökenli benign ya da malign tümörler düşünülebilir.

KAYNAKLAR

1) Ballesteros-Del Rio B, Ares-Luque A, Tejada-Garcia J, MueIa-Molinero A. Occipital (Arnold) neuralgia secondary to greater occipital nerve schwannoma. Headache. 2003;43:804-7

2) Beaman FD, Kransdorf MJ, Menke DM. Schwannoma: radiologic-pathologic correlation. Radiographics. 2004;24:1477-81.

3) Ural A, Ceylan A, Inal E, Celenk F. A case of greater occipital nerve schwannoma causing neuralgia. Kulak Burun BogazlhtisDerg. 2008 ;18:253-6

MR GÖRÜNTÜLERİ