Olgu Arşivi

Kemik Sarkoidozu

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  44, Yaş kadın
 • Tanı

  Metakarp ve falankslarda kemik med ullayı infiltre eden yer yer nodüler ve yer yer diffüz özellikte, Tl'de hipointens, T2'de hiperintens lezyonlar 3. ve 4. parmak orta falan kslarda kemik korteksi infiltre ve destrü kte eden lezyonlar Kontrast sonrası lezyonlarda diffüz kontrast tutulumu izleniyor. Toraks BT kesitinde mediastinal ve bilateral hiler lenfadenopati sarkoidoz akciğer tutulumu ile uyumludur. Hastanın burada gösterilmeyen parenkim penceresinde parankimal tutulum da mevcuttu.
 • Yazar

  Özge Öztürk
 • Tarih

  02/12/2013

MR BULGULARI

44 yasinda bayan hasta, sag el 4.parmakta sislik ve agri.

TARTIŞMA

Kemik Sarkoidozu

Sarkoidoz, nonkazeifiye granülom gelişimiyle karakterize multisistemik kronik granülomatöz bir hastalıktır. Genellikle 20-40 yaş arasında görülür. 

En çok tutulan organ akciğer olup en sık semptom öksürük, dispne ve göğüs ağrısıdır. Sarkoidozda kas-iskelet tutulumu literatüre göre %1-13 arasındadır. Çoğu asemptomatiktir ve kemik lezyonu olanlarda zaten akciğer tutulumu vardır.

İskelet sistemi tutulumu dantel tarzı eroziv lezyonlarla karakterize olup genellikle el ve ayaklardaki küçük kemiklerle sınırlı kalır. Diğer kemiklerin tutulumu çok nadir olsa da tibia, vertebra, kranial kemikler, pelvis, kosta, sternum ve humerus ta bildirilmiştir. Radyogafîde kistik benzeri radyolüsensiler, dantel benzeri veya balpeteği görünümü izlenebilir.

MRG standart radyografi negatif olan hastalarda yapılır; kemik iliği ve yumuşak doku tutulumunu, granülomların kortekse uzanımını, destrüksiyonunu ve varsa periostiti gösterir. Yağ baskılı MRG ile tofüs (genellikle hipointens) sarkoidal nodül (tipik olarak hiperintens) ayrımı yapılabilir.

KAYNAKLAR

1. chova J, Brockbank JE, Khan SH. Finger Sarcoidosis. JBR-BTR, 2011, 94:126-127

2. Moore SL, Teirstein AE. Musculoskeletal Sarcoidosis: Spectrum of Appearances at MR Imaging. Radiographics 2003: 23:1389-1399

MR GÖRÜNTÜLERİ