Olgu Arşivi

Klatskin Tumörünü taklit eden safra kesesi kanseri

OLGU ÖZETİ

 • Hasta

  57, Yaş kadın
 • Tanı

  A. MRCP incelemesinde, ortak hepatik kanal düzeyinde devamsızlık; ayrıca safra kesesi lümeninde çok sayıda sinyalsiz dolum defekti oluşturan taşlar izlenmektedir. B. Koronal, T2 ağırlıklı MR görüntüde safra kesesi boynunda kitle lezyonu izlenmektedir. Kitlenin çevresinde oluşturduğu basıya bağlı intrahepatik safra yollarında dilatasyon ve ortak hepatik kanalda obstrüksiyon ortaya çıkmıştır. Görünüm Klatskin tumörünü taklit etmektedir. Safra kesesi lümeninde taşlar görülmektedir. Operasyon sonrası patolojik tanı safra kesesi adenokarsinomu olup safra yolları invazyonu saptanmamıştır.A,B. Koronal TZ ağırlıklı postop görüntülerde safra kesesi izlenmemektedir. İntrahepatik safra yolları normal kalibrasyondadır. Ayrıca ekstrahepatik safra yolları patent olup normal kalibrasyonda seyir göstermektedir. Postop tetkikler operasyondan 3 ay sonra elde olunmuştur.
 • Yazar

  Özgür Öztekin
 • Tarih

  30/11/2011

MR BULGULARI

57 yasindaki kadin hasta kilo kaybi ve karin agrisi sikayetleri ile basvurdu. Yapilan fizik muayenede gözde ve ciltte sarilik izlenmekteydi.

TARTIŞMA

Klatskin tumörünü taklit eden safra kesesi kanseri
57 yaşındaki kadın hasta kilo kaybı ve karın ağrısı şikayetleri ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede gözde ve ciltte sarılık izlenmekteydi.

Ultrasonografik değerlendirmede safra kesesinde taş ve intrahepatik safra yollarında dilatasyon mevcuttu. Yapılan MRG de safra kesesi içerisindeki taşlar dışında intrahepatik safra yollarında dilatasyon ve sağ- SOl intrahepatik safrayolları birleşimi sonrası ortak hepatik kanal Iümeninde obstrüktif görünüm izlenmekteydi. 

Radyolojik ön tanıda İlk planda klatskin tumörü düşünüldü. Yapılan cerrahi sonrası safra kesesi adenokarsinomu ve buna bağlı ekstrensek basıya bağlı ortak hepatik safra kanalına bası olduğu görüldü. Safra yollarına tümöral invazyonun olmadığı gösterildi. Operasyon sonrası yapılan radyolojik izlemlerde intrahepatik safra yolları çapının normal olduğu ve ortak hepatik kanal lümeninin patent olduğu gösterildi. 

Kolanjiokarsinomlar tüm gastrointestinal malignitelerin yaklaşık Olarak %3’ünü oluştururlar. Kolanjiokarsinomlar farklı klinik prezentasyon ve tedavi yöntemlerinden dolayı lokalizasyonlarına göre 3 grupta değerlendirilir.

1.İntrahepatik Kolanjiokarsinom

2.Perihiler Kolanjiokarsinom

3.Distal Ekstrahepatik Kolanjiokarsinom

Perihiler Kolanjiokarsinom tüm kolanjiokarsinomaların %60-80’inden sorumludur. Ortak hepatik kanal bifurkasyonunu tutan tümörler intrahepatik ya da ekstrahepatik olup olmadığına bakılmaksızın Klatskin tümörleri Olarak adlandırılır.

Portal bölgede safra yollarında darlık görüldüğünde klatskin tumörü dışında akla getirilmesi gereken diğer tanılar Sklerozan kolanjit, benin striktür(idiopatik, postinflamatuar, postoperatif), benin safra yolları tümörü, metastatik lezyonlar, distal bilier sistem tümörünün proksimal yayılımı Olarak sıralanabilir. Metastatik hastalık yada lenfomaya bağlı lenfadenopati de bu patolojiler arasında sayılabilir. Safra kesesi adenokarsinomu da safra kanalına ekstrensek bası yaparak kanalı daraltabilir ve bu durumun da klatskin tümöründen ayrılması oldukça zor olabilir.

KAYNAKLAR

1. Kolanjiokarsinomlar,Gülseren Seven, Selim Karayalçın, Güncel gastroenteroloji, Mart 2009.

2. A Case Of Gallbladder Cancer with Extensive Lymphadenopathy Mimicking Klatskin Tumor. Faisal A. Bukeirat, Shanthi Manivannan and Khalid M. Minhas, Practical gastroenterology, June 2007.

MR GÖRÜNTÜLERİ